Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Do 31 marca przedsiębiorstwa energetyczne mają czas na złożenie sprawozdań z realizacji „obliga giełdowego”

Informacja dotycząca zakresu Sprawozdań przedsiębiorstw energetycznych z realizacji obowiązków, o których mowa w art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne za 2011 r.

W związku z nałożonym na podstawie art. 49a ust. 9 ustawy - Prawo energetyczne zobowiązaniem przedsiębiorstw energetycznych do złożenia w terminie do 31 marca 2012 r. Sprawozdania z realizacji w 2011 r. obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2 tego artykułu, Urząd Regulacji Energetyki przygotował Informację dotyczącą zakresu Sprawozdań przedsiębiorstw energetycznych z realizacji obowiązków, o których mowa w art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne oraz sposobu obliczania tych obowiązków.

W dokumentach załączonych pod tekstem odnajdą Państwo pomocną w przygotowaniu Sprawozdania Informację oraz ankietę z formularzem R-11.o_1 i formularzem R-11.o_2.

Opublikowana dzisiaj Informacja zastępuje podobny dokument z dnia 17 marca 2011 r. i uwzględnia zmianę przepisów prawa. Tekst został przygotowany z wykorzystaniem doświadczeń pozyskanych w procesie analizy sprawozdań za 2010 r.

W tej sprawie dodatkowych wyjaśnień udzielają pracownicy Departamentu Promowania Konkurencji URE:

  1. Pani Anna Chłapińska, tel. 22 661 61 22
  2. Pan Grzegorz Pogorzelski, tel. 22 661 61 56

Lista 31 podmiotów objętych obowiązkiem sprawozdawczym znajduje się załączonym - Rozdzielniku.

***

Wytyczne Prezesa URE mają na celu ujednolicenie zakresu i treści Sprawozdań składanych przez przedsiębiorstwa oraz przedstawienie podejścia regulatora do rozliczania obowiązku, o którym mowa w art. 49a ust. 1 i 2 Ustawy Prawo energetyczne, zwanego dalej „obowiązkiem publicznej sprzedaży”.

Data publikacji: 14.03.2012
Data modyfikacji: 28.08.2012

Opcje strony

do góry