Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE zatwierdził nowe ceny gazu

Średni wzrost opłat dla odbiorców, którzy używają gazu do przygotowania posiłków, wyniesie 1 zł 81 gr miesięcznie.

Głównym powodem wzrostu cen gazu jest wyraźne osłabienie się polskiej waluty zarówno w stosunku do euro jak i do dolara amerykańskiego, co skutkuje wyższymi kosztami zakupu gazu z zagranicy.

Wzrost płatności dla najliczniejszej - prawie czteromilionowej - grupy odbiorców (W-1) używających gazu do przygotowania posiłków wyniesie średnio 1,81 zł miesięcznie netto. Odbiorcy z grup taryfowych W-2, pobierający gaz dla celów przygotowania posiłków i podgrzania wody, zapłacą miesięcznie więcej średnio o 8,81 zł. Natomiast odbiorcy, którzy ogrzewają mieszkania gazem, a więc zużywający relatywnie większe ilości gazu - zapłacą średnio więcej o 35,42 zł.

Skutki finansowe dla poszczególnych grup odbiorców w gospodarstwach domowych pobierających gaz wysokometanowy w podziale na obszary dystrybucyjne przedstawiono poniżej (ceny bez VAT).

Obszar średni miesięczny wzrost płatności [zł]
W-1
Obszar Dolnośląskiego OSD 1,84
Obszar Górnośląskiego OSD 2,06
Obszar Karpackiego OSD 2,26
Obszar Mazowieckiego OSD 1,38
Obszar Pomorskiego OSD 1,76
Obszar Wielkopolskiego OSD 1,65
 ŚREDNIA w obszarach 1,81
W-2
Obszar Dolnośląskiego OSD 8,42
Obszar Górnośląskiego OSD 8,02
Obszar Karpackiego OSD 8,92
Obszar Mazowieckiego OSD 9,44
Obszar Pomorskiego OSD 8,95
Obszar Wielkopolskiego OSD 9,41
 ŚREDNIA w obszarach 8,81
W-3
Obszar Dolnośląskiego OSD 31,87
Obszar Górnośląskiego OSD 34,87
Obszar Karpackiego OSD 35,69
Obszar Mazowieckiego OSD 37,88
Obszar Pomorskiego OSD 34,41
Obszar Wielkopolskiego OSD 33,56
ŚREDNIA w obszarach 35,42

***

25 października 2011 r. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. złożyło wniosek o zatwierdzenie taryfy w zakresie dostarczania paliw gazowych. W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego przedsiębiorstwo było dziewięciokrotnie wzywane do złożenia dodatkowych wyjaśnień i korekty założeń taryfowych. 16 marca 2012 roku Prezes URE zatwierdził taryfę gazową.

Taryfa PGNiG w zakresie dostarczania paliw gazowych zatwierdzona została na okres do 31 grudnia 2012 r.

Decyzja zatwierdzająca taryfę opublikowana została w Biuletynie Branżowym URE - Paliwa gazowe Nr 11(477) z dnia 16 marca 2012 r. i jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Data publikacji : 16.03.2012
Data modyfikacji : 28.08.2012

Opcje strony

do góry