Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dobre praktyki, niedozwolone klauzule. URE w trosce o odbiorców energii

Nie podpisuj dopóki nie jesteś pewien. O tym jak pomóc odbiorcom energii w unikaniu problemów związanych z nieuczciwymi sprzedawcami energii mówił przedstawiciel regulatora podczas konferencji w Warszawie.

Anna Bednarska, naczelnik Wydziału ds. Rynków Detalicznych w Departamencie Promowania Konkurencji URE wzięła udział w konferencji naukowej pt. „Jakość umów zawieranych z konsumentami. Dobre praktyki. Niedozwolone klauzule”. Spotkanie towarzyszyło Targom Wiedzy Konsumenckiej.

W panelu dyskusyjnym przedstawiciele urzędów regulacyjnych (URE i UKE), zaprezentowali sytuację konsumentów na poszczególnych rynkach. Przedstawicielka Prezesa URE informowała o działaniach regulatora na rzecz wzmacniania pozycji odbiorcy energii - w odniesieniu do procesu zmiany sprzedawcy - i przedstawiła funkcjonowanie portalu www.maszwybor.ure.gov.pl, który w 2011 r. odwiedziło ponad 80 tysięcy gości (81630 - indywidualnych użytkowników i ponad 220 tysięcy odsłon serwisu).

Anna Bednarska przypomniała, że w trosce o odbiorców energii Urząd Regulacji Energetyki uruchomił bezpłatną porównywarkę ofert - CENKI - Cenowy Energetyczny Kalkulator Internetowy. Kalkulator ofertowy dla energii elektrycznej stanowi narzędzie pomocnicze dla odbiorców w gospodarstwach domowych w podjęciu decyzji o wyborze nowego sprzedawcy. Tylko od czerwca do końca grudnia 2011 r. stronę CENKI odwiedziło - 27 tysięcy wirtualnych gości (116 116 odsłon).

W debacie - Jakość umów zawieranych z konsumentami. Teoria i praktyka, z udziałem prof. dr hab. Anny Dąbrowskiej, oprócz Anny Bednarskiej z URE uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Z-ca Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

***

Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (SKP) oraz Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur (IBRKK), we współpracy z Biurem Informacji Kredytowej S.A. oraz Polskim Towarzystwem Ekonomicznym. Spotkanie odbywało się w ramach Targów Wiedzy Konsumenckiej, które SKP zorganizowało w sobotę 17 marca 2012 r.

Data publikacji : 20.03.2012
Data modyfikacji : 28.08.2012

Opcje strony

do góry