Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ciepło wytwarzane przez koncesjonowane przedsiębiorstwa to połowa zapotrzebowania na ciepło w Polsce

Koncesjonowane przedsiębiorstwa ciepłownicze zajmujące się wytwarzaniem ciepła sprzedały w 2010 r. ponad 430 tysięcy TJ ciepła

Podczas IX Międzynarodowej Konferencji „CIEPŁOWNICTWO 2012” we Wrocławiu (14 - 15 marca) o sytuacji ciepłownictwa w Polsce a także o perspektywach ciepła systemowego, m.in. w kontekście regulacji Unii Europejskiej wypowiadał się w debacie Paweł Bogusławski z Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych Urzędu Regulacji Energetyki. W konferencji wzięli także udział przedstawiciele Oddziału Terenowego z siedzibą we Wrocławiu wraz z jego Dyrektorem Józefem Dolatą.

System lokalny

Wprowadzeniem do debaty były informacje o wielkości infrastruktury koncesjonowanej części rynku ciepła systemowego w Polsce 19 400 km sieci, 59 264 MW mocy zainstalowanej i 34 554 MW mocy zamówionej w 2010 r. to potencjał, którym dysponuje w tym zakresie Polska. Charakterystyczną cechą systemu ciepłowniczego jest jego rozdrobnienie, co powoduje lokalny charakter rynków ciepłowniczych. Nadzór regulatora obejmuje koncesjonowane przedsiębiorstwa ciepłownicze, które nie tworzą jednego rynku w skali kraju, tak jak ma to miejsce w przypadku rynku energii elektrycznej czy rynku gazu. Dominującą cechą podmiotów funkcjonujących w obrębie sektora usług ciepłowniczych jest lokalny zasięg ich działalności.

Przedstawiciel Prezesa URE przedstawił system regulacji w sektorze ciepła mówiąc m.in. o konieczności uzyskania koncesji przez Przedsiębiorców a także o obowiązku przedstawienia do zatwierdzenia taryfy dla ciepła przez koncesjonowane przedsiębiorstwa energetyczne.

Dyrektywa efektywnościowa do końca roku

Paweł Bogusławski przedstawiając oczekiwania do Duńskiej prezydencji mówił o konieczności szybkiego ukończenia prac nad projektem Dyrektywy o Efektywności Energetycznej (EED) z uwzględnieniem konieczności dokonania m.in. inwentaryzacji dla poszczególnych krajów i opracowania planów rozwoju ciepła systemowego w krajach UE. Niewątpliwym obszarem koniecznym do zagospodarowania w Polsce jest wykorzystanie odpadów komunalnych jako paliwa i promocja oraz wsparcie dla rozproszonej kogeneracji.

Mottem przewodnim IX Międzynarodowej Konferencji „Ciepłownictwo 2012” - tegorocznego spotkania branży ciepłowniczej z całej Europy - była „Przyszłość ciepłownictwa systemowego w Europie pod "rządami" regulacji unijnych w zakresie emisyjności i efektywności energetycznej”.

„Tak czy Nie” dla ciepłownictwa

Pierwszą sesję konferencji stanowił - Okrągły stół ciepłowniczy. Debata poruszała przykłady rozwiązań i mechanizmów wsparcia wdrażających nową politykę unijną w poszczególnych krajach członkowskich. Prelegenci dokonali oceny nowych regulacji UE i odpowiadali na pytanie „tak czy nie dla ciepłownictwa” wobec przyjętych i projektowanych przez Unię rozwiązań prawnych.

Przedstawiciel Prezesa URE w swojej wypowiedzi użył metafory i położył na szalach wagi istniejący potencjał i infrastrukturę ciepłowniczą z jednej strony, a nowe technologie z drugiej. Oparciem dla wagi są ograniczenia i regulacje UE. W którą stronę przechyli się waga? Wybór odbiorcy, jest według Pawła Bogusławskiego odpowiedzią na to pytanie, bo to odbiorca i jego interes będzie decydować o przyszłości systemów ciepłowniczych i o istnieniu ciepła systemowego w ogóle. A więc wniosek dla przedsiębiorstw energetycznych jest jeden - należy dbać o odbiorców.

W drugiej sesji konferencji - Studium przypadku w oparciu o technologie zaprezentowano przykłady skutecznych wdrożeń nowych mechanizmów dla ciepłownictwa. Tę część konferencji przeprowadzono w formie interaktywnej prezentacji poszczególnych studiów przypadków.

Tradycyjnie międzynarodowej konferencji „CIEPŁOWNICTWO” towarzyszyła ekspozycja firm prezentujących nowoczesne technologie i materiały dla przedsiębiorstw sektora.

***

IX Międzynarodową Konferencję „Ciepłownictwo 2012” zorganizowała we Wrocławiu Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie.

Data publikacji : 22.03.2012
Data modyfikacji : 28.08.2012

Opcje strony

do góry