Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne za I kwartał 2012 r.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 11/2012

W dniu 13 kwietnia 2012 r. Prezes URE ogłosił średnią kwartalną cenę energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne za I kwartał 2012 r.

Data publikacji : 13.04.2012
Data modyfikacji : 28.08.2012

Opcje strony

do góry