Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Jeszcze więcej zmian sprzedawcy w grupie G

W marcu 2012 r. sprzedawcę energii, zmieniało więcej indywidualnych niż instytucjonalnych odbiorców energii elektrycznej.

Z monitoringu URE wynika, że liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej przez odbiorców instytucjonalnych z grupy taryfowej A,B,C w lutym 2012 r. wyniosła 2966, by w marcu 2012 r. wzrosnąć do 4022. Natomiast wśród odbiorców indywidualnych (grupa taryfowa G) w lutym 2012 r. przeprowadzono 4024 zmiany sprzedawcy, a w marcu 2012 r. liczba ta wzrosła do 4694.

Dynamikę zmian sprzedawcy energii od stycznia do marca 2012 r. pokazuje poniższy wykres:

Jeśli umowa zawarta zostaje poza lokalem przedsiębiorstwa energetycznego (zazwyczaj umowy sprzedaży energii elektrycznej zawierane są w domach odbiorców, a przedsiębiorstwo reprezentuje akwizytor) a jej zapisy po wnikliwej lekturze nie odpowiadają odbiorcy, może ulec rozwiązaniu w ciągu 10 dni. W tym celu informację o odstąpieniu od zawartej umowy należy wysłać pocztą - koniecznie za potwierdzeniem odbioru. Odstąpienia można dokonać także osobiście: w siedzibie przedsiębiorstwa.

Pamiętaj nie jesteś sam. W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących zawartych umów, zadzwoń do przedstawicieli Punktu Informacyjnego dla Odbiorców Paliw i Energii w URE - nr telefonu + 48 22 244 26 36; lub zgłoś się do miejskiego lub powiatowego Rzecznika Konsumentów. Lista Instytucji Konsumenckich opublikowana jest m.in. na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przyczyną takiego wzrostu liczby odbiorców zmieniających sprzedawcę w grupie taryfowej G, jest przede wszystkim wzmożona aktywność akwizycyjna niektórych sprzedawców.

Pamiętajmy, że swoboda wyboru sprzedawcy stwarza jedno podstawowe zagrożenie - możemy nieświadomie zgodzić się na warunki gorsze niż dotychczasowe. Zawsze, a zwłaszcza w przypadku akwizycji bezpośredniej i telefonicznej uważajmy, co podpisujemy. Przed podjęciem decyzji należy dokładnie zbadać ofertę nowego sprzedawcy - przede wszystkim ceny. Zachęcamy do skorzystania z aplikacji internetowej URE - Cenowego Energetycznego Kalkulatora Internetowego - CENKI.

Ceny tj. koszty zakupu i dostarczenia energii elektrycznej do domu możemy policzyć korzystając z Kalkulatora, który jest udostępniony na stronie internetowej URE dotyczącej zmiany sprzedawcy - www.maszwybor.ure.gov.pl.

Aplikacja internetowa CENKI, umożliwia porównywanie ofert cenowych sprzedawców, które są skierowane do odbiorców energii w gospodarstwach domowych. CENKI pokazują różnicę w koszcie zakupu energii elektrycznej w ujęciu rocznym. Ponadto odbiorca ma możliwość zapoznania się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi dostępnych ofert sprzedawców, takimi jak np. gwarancja stałej ceny lub ostrzeżenie o dodatkowej opłacie handlowej.

Oprócz kosztów zakupu energii warto też sprawdzić opcje płatności, ustalić okres obowiązywania kontraktu i warunki wypowiedzenia (np. czy kontrakt jest przedłużany automatycznie) oraz sprawdzić, czy nie ma ukrytych opłat (np. kary za kolejną zmianę) które w przypadku pojawienia się w umowie byłyby praktykami niedozwolonymi.

Blisko 60 tysięcy odbiorców TPA

Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C wg stanu na koniec marca 2012 r. wyniosła 33083, a więc zwiększyła się od końca 2011 r. o 11367 odbiorców, co stanowi wzrost o 52,3% od końca ubiegłego roku. Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G), wyniosła 25426, co stanowi wzrost o 77,3% od końca XII 2011 roku. W sumie do końca marca 2012 r. z prawa do zmiany sprzedawcy energii skorzystało blisko 60 tysięcy odbiorców (58509) w czterech grupach taryfowych.

Tendencje zmian odbiorców w grupach taryfowych pokazuje poniższy wykres:

  

W miesiącach styczeń - marzec 2012 r. najwięcej energii odbiorcom TPA, dostarczał TAURON Dystrybucja S.A.:

Lp. Operator systemu dystrybucyjnego Liczba odbiorców TPA Energia dostarczona odbiorcom TPA [MWh]
    XII 2011 III 2012 I-XII 2011 I-III 2012
1. PGE Dystrybucja S.A. 9 755 17221 5 997 704 1 965 222
2. ENERGA-Operator SA 7 524 14562 3 642 863 1 091 505
3. TAURON Dystrybucja S.A. 11 571 13943 12 731 774 4 182 631
4. ENEA Operator Sp. z o.o. 3 714 6790 4 472 207 1 243 643
5. TAURON Dystrybucja GZE S.A. 1 156 1669 5 446 966 1 521 575
6. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 2 168 4102 1 441 200 485 644
7. PKP Energetyka S.A. 83 124 45 167 19 797
8. Polenergia Dystrybucja Sp.z o.o. 69 80 40 936 19 122
9. Orlen S.A. 0 0 0 0
10. Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV Sp. z o.o. 16 17 11 622 3 937
11. Synthos Dwory Sp. z o.o. 0 0 0 0
12. Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. 1 1 321 822 72 278
  36 057 58 509 34 152 261 10 605 354

* W grudniu 2011 r. firma Tauron Polska Energia SA, właściciel Tauron Dystrybucja SA, stał się właścicielem Vattenfall Distribution Poland SA. Aktualnie firma ta działa pod nazwą Tauron Dystrybucja GZE SA ale należy się spodziewać włączenia jej w struktury Tauron Dystrybucja SA.

Tendencje zmian w grupach A,B,C oraz grupie G prezentują poniższe wykresy:

Sumę zmian sprzedawcy od końca grudnia 2011 r. do końca marca 2012 r. - pokazuje poniższy wykres:

***

Dane pochodzą z monitoringu URE prowadzonego na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi.

Data publikacji : 08.05.2012
Data modyfikacji : 12.11.2012

Opcje strony

do góry