Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE ogłasza jednostkowe opłaty zastępcze dla kogeneracji na rok 2013

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 15/2012

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki poinformował o wysokości jednostkowych opłat zastępczych dla kogeneracji obowiązujących w 2013 roku.

Jednostkowe opłaty zastępcze oznaczone symbolami Ozg, Ozk i Ozm, o których mowa w art. 9a ust. 8a ustawy - Prawo energetyczne, obowiązujące w 2013 r. wynoszą:

  • Ozg = 149,30 [zł/MWh], tj. 75,06 % średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym;
  • Ozk = 29,84 [zł/MWh], tj. 15,00 % średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym;
  • Ozm = 60,00 [zł/MWh], tj. 30,17 % średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym.
Data publikacji : 30.05.2012
Data modyfikacji : 28.08.2012

Opcje strony

do góry