Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

67 tysięcy odbiorców zmieniło sprzedawcę energii

Zmiana jest trendy.

I tak w marcu 2012 r. liczba zmian sprzedawcy wśród odbiorców z grupy taryfowej A,B,C (odbiorcy przemysłowi) wyniosła 4022, by w kwietniu 2012 r. wzrosnąć do 4128. Natomiast w grupie taryfowej G (gospodarstwa domowe) w marcu 2012 r. przeprowadzono 4694 zmiany sprzedawcy, a w kwietniu 2012 r. liczba ta nieznacznie zmalała i wyniosła 4627 zmian.

Skalę zmian obrazuje poniższy wykres.

Zmiana na 109 %

Kiedy porównamy dane z ubiegłego roku, zobaczymy skalę zmian w gospodarstwach domowych : do połowy roku 2011 - 1798, do końca ubiegłego roku 14 341.

Obecnie liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C wg stanu na koniec kwietnia 2012 r. wynosi 37 211, jest więc większa o 15 495 odbiorców w porównaniu z końcem 2011 r. (wzrost o 71,4%).

Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G), wyniosła 30 053, co stanowi wzrost o 109,6% od końca XII 2011 roku.
Skalę trendu widać na wykresie prezentującym liczbę zmian TPA od grudnia 2009 r. do kwietnia 2012 r. (poniżej).

Krótkookresowe wahania trendów zmian w grupie G są niewielkie, ale tutaj dynamikę zmian zobaczymy porównując dane z końca grudnia 2012 r. z najnowszymi, kwietniowymi informacjami.

Zmiany w grupie A,B,C prezentuje poniższy wykres:

Więcej mocy

Najwięcej energii odbiorcom TPA dostarczył TAURON Dystrybucja S.A., tylko w czterech pierwszych miesiącach 2012 r., przesyłając 5 542 305 MWh. Druga na podium jest PGE Dystrybucja S.A. (2 653 589 MWh), trzeci TAURON Dystrybucja GZE S.A. (1 989 194 MWh).

Ogółem od stycznia do kwietnia 2012 r. 12 OSD dostarczyło odbiorcom - 14 180 777 MWh. Pamiętajmy, że tylko w grudniu 2011 ilość energii przesłanej przez wszystkich OSD wyniosła 36 057 MWh, a rok przed obecnym zestawieniem - 67 264 MWh.

Pełne dane w okresie od stycznia do kwietnia, obejmujące 12 OSD prezentuje poniższa tabela.

Lp. Operator systemu dystrybucyjnego Liczba odbiorców TPA Energia dostarczona odbiorcom TPA [MWh]
    XII 2011 IV 2012 I-XII 2011 I-IV 2012
1. PGE Dystrybucja S.A. 9 755 19788 5 997 704 2 653 589
2. ENERGA-Operator SA 7 524 16670 3 642 863 1 493 716
3. TAURON Dystrybucja S.A. 11 571 15692 12 731 774 5 542 305
4. ENEA Operator Sp. z o.o. 3 714 7936 4 472 207 1 700 375
5. TAURON Dystrybucja GZE S.A. 1 156 2055 5 446 966 1 989 194
6. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 2 168 4886 1 441 200 651 046
7. PKP Energetyka S.A. 83 132 45 167 26 861
8. Polenergia Dystrybucja Sp.z o.o. 69 84 40 936 25 013
9. Orlen S.A. 0 0 0 0
10. Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV Sp. z o.o. 16 20 11 622 5 277
11. Synthos Dwory Sp. z o.o. 0 0 0 0
12. Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. 1 1 321 822 93 402
  36 057 67 264 34 152 261 14 180 777

Informacje dotyczące zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres XII 2009 r. do IV 2012 r. przygotowano na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz o postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi.

W sumie od początku roku do końca kwietnia 2012 z możliwości zmiany odbiorców skorzystało ponad 30 tysięcy odbiorców.

***

Jeśli umowa zawarta zostaje poza lokalem przedsiębiorstwa energetycznego (zazwyczaj umowy sprzedaży energii elektrycznej zawierane są w domach odbiorców, a przedsiębiorstwo reprezentuje akwizytor), a jej zapisy po wnikliwej lekturze nie odpowiadają odbiorcy, może ulec rozwiązaniu w ciągu 10 dni. W tym celu informację o odstąpieniu od zawartej umowy należy wysłać pocztą - koniecznie za potwierdzeniem odbioru. Odstąpienia można dokonać także osobiście: w siedzibie przedsiębiorstwa.

W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących zawartych umów, zachęcamy do rozmowy z przedstawicielami Punktu Informacyjnego dla Odbiorców Paliw i Energii w URE - nr telefonu 48 22 244 26 36; lub z miejskim lub powiatowym Rzecznikiem Konsumentów. Lista Instytucji Konsumenckich opublikowana jest m.in. na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Pamiętajmy!

Zawsze, a zwłaszcza w przypadku akwizycji bezpośredniej odbiorcy powinni uważnie zapoznać się z zapisami umowy, przed jej podpisaniem. Warto dokładnie zbadać ofertę nowego sprzedawcy - przede wszystkim ceny. Zachęcamy do skorzystania z aplikacji internetowej URE - Cenowego Energetycznego Kalkulatora Internetowego - CENKI.

Ceny tj. koszty zakupu i dostarczenia energii elektrycznej do domu możemy policzyć korzystając z Kalkulatora, który jest udostępniony na stronie internetowej URE dotyczącej zmiany sprzedawcy - www.maszwybor.ure.gov.pl.

Aplikacja internetowa CENKI, umożliwia porównywanie ofert cenowych sprzedawców, które są skierowane do odbiorców energii w gospodarstwach domowych. CENKI pokazują różnicę w koszcie zakupu energii elektrycznej w ujęciu rocznym. Ponadto odbiorca ma możliwość zapoznania się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi dostępnych ofert sprzedawców, takimi jak np. gwarancja stałej ceny lub ostrzeżenie o dodatkowej opłacie handlowej.

Oprócz kosztów zakupu energii warto też sprawdzić opcje płatności, ustalić okres obowiązywania kontraktu i warunki wypowiedzenia (np. czy kontrakt jest przedłużany automatycznie) oraz sprawdzić, czy nie ma ukrytych opłat (np. kary za kolejną zmianę), które w przypadku pojawienia się w umowie byłyby praktykami niedozwolonymi.

Data publikacji : 11.06.2012
Data modyfikacji : 12.11.2012

Opcje strony

do góry