Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Od 5 lat mamy wybór i możemy zmieniać sprzedawców energii.

„Uwolnij swoją energię! Chroń środowisko” - kolejna kampania informacyjna URE.

Już od pięciu lat mamy wybór

W tym tygodniu mija 5 lat odkąd wszyscy odbiorcy mogą korzystać z prawa do zmiany sprzedawcy energii. Ostatnia grupa klientów, tj. odbiorcy w gospodarstwach domowych, zyskali takie prawo 1 lipca 2007 roku. Liczba aktywnych odbiorców stale rośnie. Do dziś sprzedawcę prądu zmieniło 34 166 odbiorców w gospodarstwach domowych, co stanowi wzrost o prawie 140 % od końca 2011 roku. Jeśli porównamy dane sprzed roku, tj. z maja 2011 r., okazuje się, że w ciągu ostatniego roku sprzedawcę zmieniło 32 502 odbiorców (stan na maj 2011 r. wynosił 1 664 zmiany w gospodarstwach domowych).

Liczba odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii - dane wstępne na koniec maja 2012 r. (w ujęciu narastającym).

Zmieniasz, bo wiesz - Prezes URE informuje o prawie do zmiany sprzedawcy energii

Podstawą działań edukacyjnych Prezesa URE jest przekonanie, że tylko odpowiednio poinformowany odbiorca może skutecznie dbać o własne interesy na rynku energii. Dlatego już po raz drugi URE zdobyło zewnętrzne finansowanie na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno - informacyjnej, której motywem przewodnim jest zmiana sprzedawcy energii. Tym razem kampania gości na szklanym ekranie.

Celem kampanii jest informowanie o przysługujących odbiorcom prawach i korzyściach, jakie konsument może osiągnąć będąc świadomym i aktywnym uczestnikiem rynku energii.

Kampania telewizyjna, na którą składa się 90-krotna emisja spotu, rozpoczęła się 17 czerwca na antenach Telewizji Polskiej (TVP 1, TVP 2, TVP Info oraz TVP Sport) stanowi element „Kampanii edukacyjno-informacyjnej promującej efektywne i oszczędne gospodarowanie energią z pożytkiem dla środowiska naturalnego oraz budżetów domowych” i jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach kampanii 10 emisji spotu odbyło się tuż przed spotkaniami rozgrywek piłkarskich mistrzostw Europy. Obejrzało je 4 miliony widzów! W tym czasie „klikalność” strony internetowej URE dedykowanej zmianie sprzedawcy energii - www.maszwybor.ure.gov.pl, zwiększyła się 10 - krotnie. W godzinie emisji spotów stronę odwiedza nawet 3 tysiące internautów.

Kampania telewizyjna potrwa do końca czerwca. Spoty emitowane są w godzinach największej oglądalności, tj. np. przy programach informacyjnych oraz cieszących się popularnością serialach i teleturniejach.

***

Kolejnym elementem kampanii realizowanej ze środków NFOŚiGW jest konferencja „Inteligentne sieci - rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju”, która odbędzie się 18 września w Warszawie.

Konferencja stanowi element „Kampanii edukacyjno-informacyjnej promującej efektywne i oszczędne gospodarowanie energią z pożytkiem dla środowiska naturalnego oraz budżetów domowych” finansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Data publikacji : 25.06.2012
Data modyfikacji : 07.09.2012

Opcje strony

do góry