Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Oddział Terenowy URE edukuje na Śląsku

Zadania i obowiązki gmin w świetle ustawy Prawo energetyczne oraz efektywność energetyczna i oszczędzanie energii to kluczowe tematy wystąpień przedstawiciela Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach podczas spotkań edukacyjno - szkoleniowych organizowanych na obszarze województwa śląskiego.

III Seminarium Szkoleniowe „Zrównoważony rozwój gminy: Energia elektryczna - Ciepło Efektywność energetyczna - Odpady - Woda i ścieki - Transport ekologiczny”, które odbyło się w dniach 10-11 września w Bielsku-Białej, miało na celu przekazanie praktycznej wiedzy i doświadczeń z zakresu pakietu klimatyczno - energetycznego 3×20 oraz planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie gminy. Adresatami spotkania byli przedstawiciele gmin, samorządów wojewódzkich i powiatowych, inwestorów, przedsiębiorstw komunalnych, energetycznych, ciepłowniczych, stowarzyszeń i instytucji działających na rzecz realizacji Pakietu 3×2, uczelni i firm konsultingowych, a także dostawców technologii energetyczno-ekologicznych.

Podczas Seminarium Jolanta Skargo, reprezentująca Południowy OT URE w Katowicach, omówiła obowiązki wynikające z ustawy Prawo energetyczne, które spoczywają na gminach. Przedstawicielka URE podkreślała, iż w procesie kreowania polityki energetycznej na terenie danej gminy, władze gminne mają obowiązek czuć się równorzędnymi partnerami przedsiębiorstw energetycznych. Zaznaczyła również, iż współpraca przedsiębiorstw energetycznych z gminami powinna polegać w szczególności na zapewnieniu spójności pomiędzy planami rozwoju a założeniami i planami gminnymi. Poprzez racjonalne planowanie, a następnie wdrażanie polityki energetycznej na poziomie gminy, samorządy mają możliwość zmniejszenia kosztów usług energetycznych oraz aktywizację zawodową mieszkańców - podkreślała w swoim wystąpieniu.

Pani Jolanta Skargo jako reprezentant Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach wzięła również udział w cyklu spotkań z uczniami sześciu szkół ponadgimnazjalnych, zorganizowanych w dniach 13 - 17 września br. w ramach projektu: „Elektryczne Pojazdy w Miejskiej Europie - EVUE Sieci Tematycznej w ramach projektu URBACT II”.

Spotkania w formie warsztatów, przeprowadzonych wspólnie przez Przedstawicieli Urzędu Miasta Katowice,  Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Urzędu Regulacji Energetyki, poświęcone były kwestiom związanym z efektywnością energetyczną. Miały one na celu nie tylko przybliżenie uczniom znaczenia takich pojęć jak efektywność energetyczna czy oszczędzanie energii, ale również ukazanie szerszego kontekstu problematyki racjonalnego użytkowania energii elektrycznej.

Podczas warsztatów przedstawiciel Południowego OT URE w Katowicach podkreślała, że oszczędzanie i efektywne korzystanie z energii jest obecnie promowane na całym świecie jako wzorzec świadomej troski o środowisko. Już sama zmiana przyzwyczajeń, np. wyłączanie oświetlenia, w pomieszczeniach w których nikt aktualnie nie przebywa, pozwala na ograniczenie kosztów zużycia tej energii od ok. 5 % do ok. 15 %.

Ponadto, w ramach warsztatów prelegenci wyjaśnili uczniom, że upowszechnienie technologii napędów elektrycznych pojazdów uniezależni tę dziedzinę gospodarki od benzyny, oleju napędowego czy też LPG, co może przyczynić się do bardziej racjonalnego wykorzystania globalnie wytworzonej energii oraz zmniejszenia obciążenia środowiska naturalnego.

Data publikacji : 03.10.2012

Opcje strony

do góry