Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowa dawka energetycznych tekstów już w sieci. Zapraszamy do lektury Biuletynu URE

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Biuletynu URE, w którym zamieszczone zostały:

  • dwa materiały poruszające problematykę utrzymywania przez wytwórców energii zapasów paliw w ilości zapewniającej utrzymanie ciągłości dostaw energii elektrycznej lub ciepła do odbiorców - w zakresie obowiązku informacyjnego oraz wydania przez Prezesa URE decyzji przedłużającej termin na uzupełnienie zapasów paliw,
  • tekst o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów w energetyce,
  • artykuł przybliżający projekt pn. „Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie EVUE”,
  • pakiet rozporządzeń z zakresu audytu efektywności energetycznej,
  • nowe dane tabelaryczne dotyczące taryf dla ciepła i decyzji koncesyjnych.

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Biuletynu Urzędu Regulacji Energetyki.

Data publikacji : 10.10.2012
Data modyfikacji : 12.10.2012

Opcje strony

do góry