Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kwalifikacja paliw do biomasy pochodzącej z upraw energetycznych - postępowanie weryfikacyjne URE

W związku z wątpliwościami, które powstały podczas postępowań administracyjnych, dotyczącymi kwalifikacji biomasy do biomasy pochodzenia nieleśnego (tzw. biomasy „agro”), Prezes URE podjął decyzję o przeprowadzeniu weryfikacji paliw uznawanych za biomasę pochodzącą z upraw energetycznych, stosowanych w jednostkach wytwórczych wykorzystujących biomasę.

W związku z powyższym przedsiębiorstwa energetyczne, w piśmie z dnia 5 października 2012 r., zostały zobowiązane do przekazania list teleadresowych dostawców, którzy aktualnie dostarczają lub będą dostarczać do jednostek wytwórczych w/w przedsiębiorstw biomasę pochodzącą z upraw energetycznych.

W ślad za Informacją Prezesa URE nr 30/2011 z dnia 4 października 2011 r., w piśmie podkreślono, iż dokumenty potwierdzające możliwość zakwalifikowania danego paliwa do biomasy  pochodzenia nieleśnego (tzw. biomasy „agro”) powinny zostać zalegalizowane lub zgodność ich powinna zostać potwierdzona z prawem miejsca ich wystawienia w sposób określony z art. 3 zd. Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych.

Decyzja Prezesa URE została podyktowana koniecznością zagwarantowania przejrzystości postępowań administracyjnych oraz równoprawnego dostępu do informacji wszystkich zainteresowanych stron.

Data publikacji : 10.10.2012
Data modyfikacji : 10.10.2012

Opcje strony

do góry