Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek gazu, energia przyszłości i OZE tematami II dnia IX Kongresu Nowego Przemysłu

11 września zakończył się dwudniowy Kongres Nowego Przemysłu, poświęcony zmianom zachodzącym w polskim sektorze energetycznym i gazowniczym. W sesjach drugiego dnia Kongresu udział wzięli Prezes i Wiceprezes URE.

Warunki, bariery i terminy faktycznego uwolnienia rynku, a także obligo giełdowe to kwestie, które były przedmiotem spotkania zatytułowanego Rynek gazu - w kierunku liberalizacji. Uczestnikami sesji byli: Marek Woszczyk, Prezes URE; Mirosław Dobrut, Prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa; Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii; Małgorzata Krasnodębska - Tomkiel, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Ireneusz Sawicki, Członek Zarządu, HANDEN Sp. z o.o.; Piotr Szpakowski, Dyrektor, Biuro Zarządzania Ryzykiem Regulacyjnym, PKN ORLEN SA; Andrzej Janiszewski, Dyrektor Departamentu Regulacji, PGNiG SA; Jacek Kwiatkowski, Dyrektor, Przedstawicielstwo VNG w Polsce. Dyskusje moderował Wojciech Kuśpik, Prezes Zarządu, PTWP SA, Wydawca Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl

Uczestnicy panelu zgodnie przyznali, że proces liberalizacji rynku gazu przyniesie znaczne korzyści dla uczestników tego rynku. Paneliści podjęli próbę określenia ram procesu liberalizacji i czasu, w jakim ten proces powinien zostać zakończony. Prezes URE podkreślił, że w pierwszej kolejności należy stworzyć warunki rozwoju konkurencyjnego rynku hurtowego poprzez wprowadzenie obliga giełdowego. To właśnie kwestia obliga, które w projekcie nowej ustawy Prawo gazowe zostało zdefiniowane na poziomie 70%, wzbudziła najwięcej dyskusji. Zdaniem Prezesa URE 70% obligo giełdowe pozwoli na realne kształtowanie ceny surowca, a proces liberalizacji, który zakłada rozbudowę infrastruktury i wprowadzanie nowego rodzaju usług z pewnością przyniesie dodatkowe korzyści operatorowi.

Jednocześnie Prezes Woszczyk za najważniejsze kryteria z punktu widzenia liberalizacji rynku gazu uznał: liczbę uczestników rynku, udział podmiotów w obrocie giełdowym oraz przejrzystość struktur i zasad funkcjonowania tego rynku. Proces liberalizacji rynku gazu jest nieuchronny i może zostać przeprowadzony z pożytkiem dla wszystkich uczestników tego rynku. Należy pamiętać, że wiele kluczowych decyzji w tej sprawie zostało już podjętych: wydzielony operator, pierwszy projekt mapy drogowej, zespół doradczy ds. liberalizacji rynku gazu, rekomendacje Prezesa URE dotyczące uwolnienia gazu. Jesteśmy już coraz bliżej rozpoczęcia tego procesu, im więcej będzie możliwości i prostych mechanizmów pozwalających na zmianę dostawcy gazu, tym większa będzie szansa na powodzenie tego przedsięwzięcia -  podkreślił Prezes URE.

Poseł Andrzej Czerwiński, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. energetyki podkreślił, że plan prac w Parlamencie nad liberalizacją rynku gazu został już ustalony i wpisuje się w Politykę energetyczną do 2030 r.

Z kolei Wiceprezes URE, Maciej Bando był uczestnikiem sesji zatytułowanych: Energia Przyszłości w Polsce orazOZE: nowe regulacje - nowe otwarcia. W pierwszej z w/w sesji, moderowanej przez prof. Tadeusza Skoczowskiego, głównymi tematami debaty były: innowacyjne technologie w Polsce, efektywność energetyczna i związane z nią wyzwania oraz bezpieczeństwo technologii atomowych. Wiele miejsca w dyskusji poświęcono również OZE w ujęciu nowych, bardziej efektywnych technologii, a także sprawie gazu łupkowego.

Zaproszeni do debaty goście analizowali znaczenie sektora energetycznego w kontekście społecznym. Wiceprezes Bando, zapytany o wizję energii przyszłości w Polsce, za najważniejsze uznał: bezpieczeństwo energetyczne, kogenerację rozproszoną oraz inteligencję sieci.

Kolejna sesja z udziałem Wiceprezesa Bando - OZE: nowe regulacje - nowe otwarcia, dotyczyła przede wszystkim oceny kierunku, w którym podążają rozwiązania projektowane w zakresie odnawialnych źródeł energii. Uczestnicy sesji dyskutowali również o potencjalnych skutkach kluczowych zmian, które pojawią się na skutek przyjęcia ustawy o OZE, a także rozważali, jakie źródła mogą być najbardziej wartościowe z perspektywy inwestora. Wiceprezes Bando zwrócił uwagę, że współspalanie biomasy nie powinno stanowić centralnego miejsca w dyskusji na temat odnawialnych źródeł energii w Polsce i zaapelował o podejmowanie prób wykorzystania innych źródeł takich, jak np.: biogaz czy energia spadku wód.

Data publikacji : 12.10.2012
Data modyfikacji : 12.10.2012

Opcje strony

do góry