Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Brak obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf na obrót paliwami gazowymi na giełdzie towarowej

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 29

30 października br., w związku z przygotowywaniem uruchomienia rynku gazu ziemnego na giełdzie towarowej, Prezes URE, Marek Woszczyk przedstawił stanowisko w sprawie zwolnienia z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf na obrót paliwami gazowymi na tej giełdzie.

Biorąc pod uwagę przepisy ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych Prezes URE stwierdził, że rynek gazu ziemnego organizowany przez giełdę towarową działającą zgodnie z ustawą o giełdach towarowych oraz rynek organizowany przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany z mocy prawa spełnia warunki konkurencyjnego segmentu rynku gazu.

W związku z powyższym działalność w zakresie dokonywania transakcji na tak określonych ustawowo zasadach, prowadzona jest ex lege w warunkach konkurencji.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią Informacji.

Data publikacji : 31.10.2012

Opcje strony

do góry