Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Działalność edukacyjna Oddziałów Terenowych URE

W październiku i listopadzie br. przedstawiciele Północnego i Północno-Zachodniego Oddziału URE uczestniczyli w spotkaniach poświęconych zagadnieniom związanym z rynkiem energii i ciepła.

29 października reprezentujący Urząd pracownicy Północno - Zachodniego OT URE w Szczecinie wzięli udział w wydarzeniu edukacyjnym skierowanym do studentów oraz kadry naukowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. Tematem przewodnim konferencji „Trzeci Dzień Ochrony Środowiska w Państwowej Szkole Zawodowej”, zorganizowanej przez w/w uczelnię oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Bezpieczne praktyki i środowisko 2012”, było bezpieczeństwo energetyczne i ochrona klimatu. Przedstawiciele URE, wspólnie z Prezesem Zarządu Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Panem Zbigniewem Szpakiem oraz reprezentantami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, opowiadali o kierunkach realizacji polskiej polityki energetycznej oraz o potrzebie wspierania przedsięwzięć proekologicznych i naukowych w energetyce.

Podczas konferencji Dyrektor OT URE w Szczecinie, Pani Anna Bródka wraz z pracownikami Oddziału przedstawiła prezentację zatytułowaną „Polityka energetyczna Polski do 2030 r. - praktyczne uwarunkowania ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa energetycznego”.

Dyrektor OT URE w Szczecinie wspólnie pracownikami uczestniczyła także w seminarium naukowym „Rynek energii elektrycznej w nowej perspektywie prawa energetycznego”, zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W spotkaniu wzięli również udział: pełnomocnik Wojewody Zachodniopomorskiego, przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, a także doktoranci Uniwersytetu Szczecińskiego. Przedmiotem dyskusji były kwestie związane m.in. z  projektowaniem nowej ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ponadto, przedstawiono obecny status energetyki jądrowej w Polsce  i praktyczne aspekty w zakresie służebności przesyłu.

Powyższe przedsięwzięcie naukowe zostało objęte honorowym patronatem Prezesa URE, Marka Woszczyka.

Z kolei 27 listopada odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli URE z Północnego Oddziału w Gdańsku pod nazwą „Zarządzanie metropoliami XXI wieku”. Podczas panelu dotyczącego zaopatrzenia miasta w ciepło reprezentanci Urzędu omówili zasady kształtowania cen ciepła i stawek opłat za przesyłanie na rynku energetycznym ze szczególnym uwzględnieniem aspektu wytwarzania ciepła z różnych rodzajów paliw. Wiele miejsca w wystąpieniu zajęły kwestie zaopatrzenia miasta Gdańska w ciepło, zwłaszcza w kontekście planowanych inwestycji w infrastrukturę ciepłowniczą i pozyskiwania nowych odbiorców przez przedsiębiorstwa energetyczne.

Konferencja, zorganizowana przez  Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego, była częścią projektu Miasto Plus.

Data publikacji : 03.12.2012
Data modyfikacji : 04.12.2012

Opcje strony

do góry