Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

PGNiG zwolniona z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia w zakresie obrotu na rynku giełdowym

Decyzją Prezesa URE z 30 listopada 2012 r. spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG) została zwolniona z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf w zakresie obrotu paliwami gazowymi na rynku gazu ziemnego zorganizowanym na giełdzie towarowej lub rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany.

Z mocy prawa zarówno rynek gazu ziemnego organizowany przez giełdę towarową jak i rynek organizowany przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, spełniają warunki konkurencyjnego segmentu rynku gazu. W związku z powyższym, transakcje dokonywane na tak określonych ustawowo zasadach stanowią podstawę do uznania, że działalność w tym zakresie prowadzona jest ex lege w warunkach konkurencji.

Decyzja Prezesa URE została wydana po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez PGNiG 26 listopada 2012 r.

Wszystkie spółki obrotu gazem, które zwrócą się do URE z przewidzianym prawem wnioskiem, zostaną zwolnione z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf w zakresie obrotu gazem na rynku gazu ziemnego zorganizowanym na giełdzie towarowej lub rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, niezwłocznie po złożeniu ww. wniosku.

Data publikacji : 04.12.2012
Data modyfikacji : 04.12.2012

Opcje strony

do góry