Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

O ponad 1000 wzrosła liczba zmian sprzedawcy energii

Jak wynika z monitoringu URE, w październiku 2012 r. liczba zmian sprzedawcy energii w grupie taryfowej G - gospodarstwa domowe wynosiła 7091, a zatem o 1266 więcej niż miesiąc wcześniej. Również w grupie taryfowej A, B, C, odnotowano wzrost liczby tych zmian. Podczas gdy we wrześniu br. sprzedawcę energii zmieniło 2623 odbiorców przemysłowych, w październiku było ich już ponad 2750.

Dane dotyczące zmian sprzedawcy w okresie I-X 2012 r. przedstawia poniższy wykres:

Wyniki monitoringu URE pokazują, iż od końca grudnia 2011 r. liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wzrosła o 346%, wynosząc na koniec października 2012 r. 63 963. W tym samym okresie o 183,5% zwiększyła się również liczba odbiorców TPA w grupie taryfowej A, B, C. Według stanu na koniec października 2012 r. liczba ta równała się 61 566.

Informacje dotyczące zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres XII 2009 r. - X 2012 r. prezentuje wykres:

Uwzględniając informacje zebrane na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dotyczących informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi, do 31 października 2012 r. z prawa wyboru sprzedawcy skorzystało w sumie 125 529 odbiorców, z czego 63 963 z grupy taryfowej G oraz 61 566 z grupy taryfowej A, B, C.

Dane dla poszczególnych grup taryfowych:

W październiku 2012 r. największą liczbę odbiorców TPA odnotowała spółka ENERGA-Operator SA - 32 950, kolejne dwa miejsca zajęły: PGE Dystrybucja SA - 32 474 i TAURON Dystrybucja SA - 27 919.

Najwięcej energii odbiorcom TPA  w okresie od stycznia do października 2012 r. dostarczył odbiorcom TPA TAURTON Dystrybucja SA - 13 920 788 MWh. Czternastu operatorów systemu dystrybucyjnego dostarczyło w tym czasie wszystkim odbiorcom TPA w sumie 36 300 431 MWh.

Lp. Operator systemu dystrybucyjnego Liczba odbiorców TPA Energia dostarczona odbiorcom TPA [MWh]
    XII 2011 X 2012 I-XII 2011 I-X 2012
1. PGE Dystrybucja S.A. 9 755 32474 5 997 704 7 026 211
2. ENERGA-Operator SA 7 524 32950 3 642 863 3 834 317
3. TAURON Dystrybucja S.A. 11 571 27919 12 731 774 13 920 788
4. ENEA Operator Sp. z o.o. 3 714 19349 4 472 207 4 475 808
5. TAURON Dystrybucja GZE S.A. 1 156 3409 5 446 966 4 910 358
6. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 2 168 9109 1 441 200 1 778 580
7. PKP Energetyka S.A. 83 169 45 167 71 130
8. Polenergia Dystrybucja Sp.z o.o. 69 113 40 936 64 753
9. Orlen S.A. 0 1 0 10 640
10. Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV S.A. 16 28 11 622 14 964
11. Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. 0 1 0 795
12. Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. 1 3 321 822 164 697
13. ZAK S.A. 0 3 0 23 338
14. ZEC w Końskich 0 1 0 4 052
Razem: 36 057 125 529 34 152 261 36 300 431

* W grudniu 2011 r. firma Tauron Polska Energia SA, właściciel Tauron Dystrybucja SA, stał się właścicielem Vattenfall Distribution Poland SA. Aktualnie firma ta działa pod nazwą Tauron Dystrybucja GZE SA, ale od dnia 1 października 2012 r. nastąpiło włączenie jej w struktury Tauron Dystrybucja SA.

Przypominamy: Jeśli umowa zostaje zawarta poza lokalem przedsiębiorcy (zazwyczaj umowy sprzedaży energii elektrycznej zawierane są w domach odbiorców, a przedsiębiorstwo reprezentowane jest przez akwizytora) i jej zapisy po wnikliwej lekturze nie odpowiadają odbiorcy - może ulec rozwiązaniu w ciągu 10 dni. W tym celu informację o odstąpieniu od zawartej umowy należy wysłać pocztą, koniecznie za potwierdzeniem odbioru. Odstąpienia można dokonać także osobiście, w siedzibie przedsiębiorstwa.

W przypadku wątpliwości lub pytań, zachęcamy do rozmowy z przedstawicielami Punktu Informacyjnego dla Odbiorców Paliw i Energii w URE - nr telefonu: 48 22 244 26 36; lub z miejskim bądź powiatowym Rzecznikiem Konsumentów. Lista adresowa Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów jest dostępna m.in. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Data publikacji : 04.01.2013
Data modyfikacji : 04.01.2013

Opcje strony

do góry