Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacje w/s przetargów na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

W celu zagwarantowania przejrzystości warunków i kryteriów postępowań przetargowych oraz równoprawnego dostępu do informacji zainteresowanych podmiotów Prezes URE przedstawia Zestawienie podstawowych informacji dotyczących przetargów na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej, opublikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, 17 stycznia 2013 r.

Na stronie Biuletynu w zakładce „Efektywność energetyczna - Przetargi” zostały również zamieszczone wersje do edycji deklaracji przetargowej i karty audytu efektywności energetycznej.

Zestawienie zawiera m.in. informacje na temat warunków uczestnictwa w przetargu, wymagań, jakie powinna spełniać oferta przetargowa, a także procedury i kryteriów sprawdzenia ofert.

Oferty przetargowe można składać w terminie do 30 stycznia 2013 r.

Pierwszy przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej, został ogłoszony przez Prezesa URE w dniu 31 grudnia 2012 r.

Data publikacji : 17.01.2013

Opcje strony

do góry