Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ponad 4000 MW mocy zainstalowanej w OZE

W 2012 r. łączna moc odnawialnych źródeł energii elektrycznej zainstalowanych w Polsce wyniosła 4 416,088 MW, co oznacza wzrost o 1334,045 MW w stosunku do 2011 roku.

Z danych Urzędu Regulacji Energetyki wynika, iż największy wskaźnik mocy zainstalowanej w ubiegłym roku odnotowano w elektrowniach wiatrowych - 2 496,748 megawatów (MW). Na kolejnych pozycjach, pod względem możliwości wyprodukowania zielonej energii, uplasowały się elektrownie wodne z mocą zainstalowaną 966,103 MW oraz elektrownie na biomasę (820,700 MW).

Dane prezentujące lokalizację i moc zainstalowanych źródeł energii odnawialnej na terenie kraju zawiera opracowana przez URE Mapa OZE.

Prezes URE przypomina: W związku z zapisami zawartymi w pakiecie 3 × 20, Polska jest zobowiązana w coraz większym stopniu wykorzystywać odnawialne źródła energii, które pozwolą zmniejszyć zależność od importowanych paliw kopalnych, a tym samym wpłyną na wzrost wykorzystania nowych technologii energetycznych.

Rozwój wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wynika z potrzeby ochrony środowiska, wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego i poprawy efektywności produkcji.

Data publikacji : 06.02.2013
Data modyfikacji : 05.02.2013

Opcje strony

do góry