Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Otwarto oferty w pierwszym przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

28 lutego 2013 roku Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa URE dokonała otwarcia ofert przetargowych w pierwszym przygotowanym przez regulatora postępowaniu na wybór przedsięwzięć, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej. W odpowiedzi na ogłoszony przez Prezesa URE przetarg wpłynęło ponad 200 ofert.

Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej to działanie polegające na wprowadzeniu zmian lub usprawnień w obiekcie, urządzeniu technicznym lub instalacji, w wyniku których uzyskuje się oszczędność energii. Poprawie efektywności energetycznej służą w szczególności takie rodzaje przedsięwzięć jak:

 1. izolacja instalacji przemysłowych;
 2. przebudowa lub remont budynków;
 3. modernizacja:
  1. urządzeń przeznaczonych do użytku domowego,
  2. oświetlenia,
  3. urządzeń potrzeb własnych,
  4. urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych,
  5. lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła;
 4. odzysk energii w procesach przemysłowych;
 5. ograniczenie:
  1. przepływów mocy biernej,
  2. strat sieciowych w ciągach liniowych,
  3. strat w transformatorach;
 6. stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej we własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii, ciepła użytkowego w kogeneracji, lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

 

Z przebiegu przeprowadzanego przetargu Komisja Przetargowa sporządzi protokół, który zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej URE.

***

31 grudnia 2012 roku Prezes ogłosił przetarg dotyczący wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej zwane popularnie „białymi certyfikatami”. Do końca stycznia br. oferenci zgłaszali do Urzędu dokumenty przetargowe.

Celem przyjętej dla systemu białych certyfikatów formuły przetargowej jest stymulowanie zachowań energooszczędnych w drodze wyboru projektów przewidujących rozwiązania najbardziej efektywne, tj. takie, które pozwalają uzyskać największą oszczędność energii przy najniższym poziomie wsparcia bezpośredniego.

Data publikacji : 01.03.2013

Opcje strony

do góry