Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne 13 tysięcy odbiorców skorzystało z prawa wyboru sprzedawcy

Dane uzyskane w trakcie monitoringu URE wskazują, że w styczniu 2013 r. do grupy korzystających z prawa wyboru sprzedawcy energii elektrycznej dołączyło w sumie 13 098 odbiorców.

Jak wynika z informacji dotyczących zmiany sprzedawcy, liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A, B, C - według stanu na koniec stycznia 2013 r. - wyniosła 71 246, co oznacza wzrost o 9,1% od końca grudnia 2012 r. W tym samym okresie liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wzrosła o 9,4 %, wynosząc na koniec analizowanego miesiąca 83 649.

W styczniu 2013 r. blisko 6 tysięcy zmian sprzedawcy przeprowadzono w grupie taryfowej A, B, C (odbiorcy przemysłowi), a ponad 7 tysięcy - w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G), co daje łączną liczbę 13 098 odbiorców, którzy dołączyli do grupy korzystających z prawa wyboru sprzedawcy energii elektrycznej.

Łączna liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A, B, C oraz G według stanu na koniec stycznia 2013 r.:

W styczniu 2013 r. największą liczbę odbiorców TPA odnotowała spółka TAURON Dystrybucja SA (43 353), która również w tym czasie dostarczyła najwięcej energii odbiorcom TPA - 1 999 299 MWh. Drugie miejsce pod względem liczby odbiorców TPA w styczniu 2013 r. zajęła ENERGA-Operator SA (38 603), na trzeciej pozycji zaś uplasowała się PGE Dystrybucja SA (37 791).Trzynastu operatorów systemu dystrybucyjnego dostarczyło w ciągu badanego miesiąca wszystkim odbiorcom TPA w sumie 3 875 908 MWh energii.

Lp. Operator systemu dystrybucyjnego Liczba odbiorców TPA Energia dostarczona odbiorcom TPA [MWh]
    XII 2012 I 2013 I-XII 2012 I- 2013
1. PGE Dystrybucja S.A. 35792 37791 8 464 902 701 633
2. ENERGA-Operator SA 37027 38603 4 590 218 402 232
3. TAURON Dystrybucja S.A. 35 896 43353 22 463 340 1 999 299
4. ENEA Operator Sp. z o.o. 22497 23825 5 448 374 502 439
5. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 10247 10940 2 150 855 217 173
6. PKP Energetyka S.A. 175 203 85 061 9 475
7. Polenergia Dystrybucja Sp.z o.o. 120 127 76 123 3 421
8. Orlen S.A. 1 1 14 282 1 282
9. Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV S.A. 34 41 18 224 2 209
10. Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. 1 2 1 490 1 731
11. Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. 3 4 207 898 28 450
12. ZAK S.A. 3 3 30 961 3 852
13. ZEC w Końskich 1 2 7 760 2 712
Razem: 141 797 154 895 43 559 489 3 875 908

Przypominamy: Jeśli umowa zostaje zawarta poza lokalem przedsiębiorcy (zazwyczaj umowy sprzedaży energii elektrycznej zawierane są w domach odbiorców, a przedsiębiorstwo reprezentowane jest przez akwizytora) i jej zapisy po wnikliwej lekturze nie odpowiadają odbiorcy - może ulec rozwiązaniu w ciągu 10 dni. W tym celu informację o odstąpieniu od zawartej umowy należy wysłać pocztą, koniecznie za potwierdzeniem odbioru. Odstąpienia można dokonać także osobiście, w siedzibie przedsiębiorstwa.

W przypadku wątpliwości lub pytań, zachęcamy do rozmowy z przedstawicielami Punktu Informacyjnego dla Odbiorców Paliw i Energii w URE - nr telefonu: 48 22 244 26 36; lub z miejskim bądź powiatowym Rzecznikiem Konsumentów. Lista adresowa Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów jest dostępna m.in. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Data publikacji : 11.03.2013
Data modyfikacji : 12.03.2013

Opcje strony

do góry