Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5158,URE-na-Kongresie-Green-Power.html
17.06.2024, 19:13

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE na Kongresie Green Power

Wiceprezes URE, Maciej Bando i Dyrektor Departamentu Prawnego i Rozstrzygania Sporów, Zdzisław Muras, uczestniczyli w IV Międzynarodowym Kongresie Energii Odnawialnej Green Power 2013, w dniach 6-7 marca 2013 r. w Warszawie. Tegoroczna edycja wydarzenia odbyła się pod hasłem Energia ze źródeł odnawialnych bezpieczeństwem energetycznym XXI wieku.

Wśród kluczowych zagadnień poruszanych podczas sesji plenarnych pierwszego dnia Kongresu znalazły się sprawy dotyczące kształtowania strategii zapewniających bezpieczeństwo energetyczne na poziomie krajowym, unijnym i światowym. W tym ujęciu rozmawiano m.in. o rekonstrukcji sektora energetycznego podczas debaty towarzyszącej I sesji plenarnej pt. Odnawialne Źródła Energii - kluczem do bezpieczeństwa energetycznego XXI w. W spotkaniu, w czasie którego Wiceprezes URE przedstawił instrumenty łagodzenia napięć i barier dla przekształceń energetyki jako całości w kontekście polityki regulacyjnej, udział wzięli: Steen Hommel, Ambasador Królestwa Danii w Polsce; Dr Jarosław Pietras, Dyrektor Generalny, Rada Unii Europejskiej; Dr Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska; Grzegorz Onichimowski, ekspert rynku energii, były Prezes Towarowej Giełdy Energii.

Zaproszeni do debaty goście rozważali m.in. skutki integracji systemów krajowych w jednolity system unijny dla narodowego bezpieczeństwa energetycznego. Wiele miejsca w dyskusji zajęły także kwestie związane z inwestowaniem w OZE, możliwości wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii czy dostępu do nośników energii.

Podczas drugiego dnia Kongresu poświęconego w całości spotkaniom branżowym szczegółowo przedstawiono m.in. obowiązujące definicje i rodzaje biomasy na cele energetyczne. W prezentacji Urzędu Regulacji Energetyki pt. Co jest kwalifikowane pod pojęciem biomasy, a co biomasą nie jest dla wytwarzania biogazu dowolnego rodzaju?, przedstawionej w ramach bloku tematycznego BIOGAZ, wskazano podstawowe dokumenty prawne i akty wykonawcze w zakresie wytwarzania energii z OZE. Ponadto, określone zostały rodzaje paliw na cele energetyczne oraz rodzaje źródeł wykorzystujących biomasę lub biogaz: czysto biomasowe/biogazowe, polegające na współspalaniu, hybrydowe, spalające odpady. Podczas prezentacji wiele uwagi poświęcono omówieniu systemu wsparcia, ze wskazaniem poszczególnych rodzajów świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytwarzanej w źródle odnawialnym i kogeneracji.

W debacie odbywającej się w ramach sesji Definicja Biogazu z ramienia Urzędu Regulacji Energetyki uczestniczył Dyrektor Departamentu Prawnego i Rozstrzygania Sporów URE, Zdzisław Muras.

***

Organizowany w tym roku po raz czwarty Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej Green Power jest miejscem spotkań, dyskusji i integracji przedstawicieli polityki, biznesu i nauki, którzy są zainteresowani rozwojem sektora odnawialnych źródeł energii. Jednym z głównych założeń Kongresu jest wypracowanie i przedstawienie strategii, które mogą zostać wykorzystane w procesie kształtowania przyszłości energetycznej opartej o rozproszone źródła wiatru, słońca, biomasy, biogazu i biopaliw, wody, a także geotermalne.

Organizatorem wydarzenia są: Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej, Fundacja Rozwoju Energii Odnawialnej i Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Data publikacji : 14.03.2013

Opcje strony