Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

31 marca mija termin składania sprawozdania z realizacji „obliga giełdowego”

Informacja dotycząca zakresu Sprawozdań przedsiębiorstw energetycznych z realizacji obowiązków, o których mowa w art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne oraz sposobu obliczania tych obowiązków za 2012 rok.

Do 31 marca 2013 r. przedsiębiorstwa energetyczne mają obowiązek przedłożenia Prezesowi URE sprawozdania z realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2 art. 49a ust. 9 ustawy - Prawo energetyczne.

W związku z powyższym Urząd Regulacji Energetyki przygotował wytyczne, które mają na celu ujednolicenie zakresu i treści Sprawozdań składanych przez przedsiębiorstwa oraz przedstawienie podejścia Prezesa URE do rozliczania w/w obowiązków - Informację dotycząca zakresu Sprawozdań przedsiębiorstw energetycznych z realizacji obowiązków, o których mowa w art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne oraz sposobu obliczania tych obowiązków.

Niniejszy dokument zastępuje Informację z dnia 14 marca 2012 r., uwzględniając tym samym zmianę przepisów prawa.

W dokumentach załączonych pod tekstem znajdują się także: formularz sprawozdawczy R-12 oraz tabela - sprzedaż energii elektrycznej na giełdach energii elektrycznej, stanowiące część opisową i analityczną Sprawozdania.

Sprawozdanie z realizacji obowiązku publicznej sprzedaży w zakresie energii elektrycznej wytworzonej w roku 2012 należy przesyłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki, ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa oraz pocztą elektroniczną na adres: art49a@ure.gov.pl.

W przypadku dodatkowych pytań, do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich URE: p. Anna Chłapińska i p. Robert Wrzesień ( tel. 22 66 16 134).

Data publikacji: 19.03.2013
Data modyfikacji: 19.03.2013

Opcje strony

do góry