Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE uczestnikiem debaty „Konsument na rynku gazu”

O problemach odbiorców gazu rozmawiano podczas debaty zorganizowanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z okazji Światowego Dnia Konsumenta, 15 marca 2013 r. Wśród gości zaproszonych do dyskusji był m.in. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Marek Woszczyk.

Podczas spotkania zaprezentowany został „Raport kontroli wzorców umowy stosowanych w obrocie z konsumentami na rynku gazu sieciowego” i wyniki badania świadomości konsumentów.

Analiza blisko 160 wzorców umów sprzedawców gazu, przeprowadzona przez UOKiK w ramach ogólnopolskiego badania działalności przedsiębiorstw gazowych w okresie od listopada do grudnia 2012 r., wykazała liczne nieprawidłowości dotyczące m.in. rozwiązania umowy, wstrzymanie dostaw gazu, terminu składania reklamacji czy nakładania kar umownych, które niekorzystnie kształtowały prawa konsumenta.

Z kolei wyniki badania świadomości konsumentów przeprowadzonego przez TNS Polska na zlecenie UOKiK* pokazały, że ponad połowa badanych (57%) nie wie, gdzie szukać pomocy w przypadku sporu z dostawcą gazu i nie posiada wiedzy na temat możliwości zmiany firmy dostarczającej gaz (52%).

Te oraz pozostałe wyniki badań zaprezentowanych podczas spotkania stały się punktem wyjścia do dyskusji na temat możliwości i potrzeby podniesienia świadomości zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów w zakresie ich praw i obowiązków. W rozmowie udział wzięli m.in. przedstawiciele organów regulujących ten rynek, organizacji konsumenckich, przedsiębiorców oraz stowarzyszeń ich zrzeszających, a także reprezentanci świata nauki i mediów.

Mówiąc o potrzebie wprowadzenia nowych regulacji prawnych, stanowiących zabezpieczenia praw przysługujących konsumentom, Prezes URE podkreślił, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem problemów odbiorców gazu jest powstanie konkurencyjnego rynku gazu, którego rozwój przyczyni się do poprawy pozycji konsumentów, poprawy ich dobrobytu i skutecznej ochrony interesów.

_____
*badanie zostało przeprowadzone od 1 do 4 marca 2013 roku, techniką wywiadu bezpośredniego wspomaganego komputerowo (CAPI), na reprezentatywnej, losowo wybranej próbie 1000 Polaków w wieku 15 i więcej lat.

Data publikacji : 21.03.2013

Opcje strony

do góry