Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji za rok 2012

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 6/2013

28 marca 2013 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, poinformował o średnich cenach sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji za 2012 rok.

Data publikacji : 28.03.2013
Data modyfikacji : 28.03.2013

Opcje strony

do góry