Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5178,Srednie-ceny-sprzedazy-ciepla-wytworzonego-w-jednostkach-wytworczych-niebedacych.html
2019-08-18, 15:42

Strona znajduje się w archiwum.

Średnie ceny sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji za 2012 rok

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 7/2013

28 marca 2013 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, poinformował o średnich cenach sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji za 2012 rok.

Data publikacji : 28.03.2013
Data modyfikacji : 23.04.2013

Opcje strony