Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE w regionach - Czeladź, Szczecin

Proces liberalizacji rynku energii i gazu oraz projektowane zmiany w systemie wsparcia OZE to główne kwestie omawiane przez pracowników URE podczas spotkań zorganizowanych w Czeladzi i Szczecinie, w marcu br.

Dyrektor Południowego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Katowicach, Pan Marek Miśkiewicz, uczestniczył w XI edycji Konferencji Naukowo-Technicznej „Odbiorcy na rynku Energii”, która odbyła się w Czeladzi, 14 marca 2013 r. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali także m.in. przedstawiciele grup kapitałowych, zakładów przemysłowych, spółek dystrybucyjnych i operatorskich działających na rynku energii oraz samorządów terytorialnych.

Podczas debaty zatytułowanej „Wpływ nowych regulacji prawnych - czteropaku - na uczestników energii, w tym odbiorców końcowych” przedstawiciel URE wyjaśnił m.in. aspekty liberalizacji rynku energii elektrycznej i gazu. W tym kontekście zwrócił szczególną uwagę na dokument „Mapa drogowa uwolnienia cen gazu ziemnego”, który ma istotne znaczenie dla rozwoju transparentnego rynku hurtowego gazu ziemnego oraz mechanizmów zmiany sprzedawcy na rynku detalicznym.

Kolejnym spotkaniem z udziałem pracowników URE była konferencja „Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu”, która odbyła się w dniach 15-17 marca w Szczecinie. Wydarzenie zostało wspólnie zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego i Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz Międzynarodowe Targi Szczecińskie (MTS).

Z ramienia Urzędu Regulacji Energetyki w konferencji udział wzięli przedstawiciele Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Szczecinie: Małgorzata Niedźwiecka i Robert Niewadzik. W prezentacji przedstawicieli regulatora pt. „Aktualny stan prac nad ustawą o odnawialnych źródłach energii” omówiono główne założenia projektu tzw. trójpaku energetycznego ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych zmian w systemie wsparcia OZE.

Konferencja „Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu” towarzyszyła Targom Energii Konwencjonalnej i Odnawialnej - ENERGIA, które odbyły się pod Patronatem Honorowym Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Data publikacji : 17.04.2013

Opcje strony

do góry