Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wzrasta ilość zwolnień z obowiązku zatwierdzenia taryf na obrót paliwami gazowymi

Jak dotąd 15 spółek obrotu gazem zostało zwolnionych z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia dla paliwa gazowego na rynku hurtowym i/lub na giełdzie towarowej.

Decyzje Prezesa URE zostały wydane po rozpatrzeniu przewidzianych prawem wniosków, złożonych przez koncesjonariuszy.

Zwolnienie z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf dla hurtowego obrotu gazem otrzymały przedsiębiorstwa: RWE Polska S.A., Energa - Obrót S.A., ORLEN S.A., DUON Marketing and Trading S.A., HANDEN Sp. z o. o., Gunvor International B.V., Ideon S.A., PGNiG Sales & Trading GmbH, Vattenfall Energy Trading GmbH, EWE Polska Sp. z o. o., RWE Suply & Trading GmbH, TAURON Polska Energia S.A., Inter Energia S.A., EGESA Grupa Energetyczna S.A., ENEA Trading Sp. z o.o.

Z kolei z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia na obrót paliwami gazowymi na giełdzie towarowej zwolnienie otrzymały spółki: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG), RWE Polska S.A., ORLEN S.A., HANDEN Sp. z o. o., EGESA Grupa Energetyczna S.A., Gunvor International B.V., PGNiG Sales & Trading GmbH, EWE Polska Sp. z o. o., EWE Energia Sp. z o. o., RWE Suply & Trading GmbH, TAURON Polska Energia S.A., Duon Marketing and Trading S.A., ENEA Trading Sp. z o.o.

W ocenie regulatora warunkiem koniecznym do pełnej liberalizacji rynku gazu jest wzrost konkurencyjności tego rynku, któremu sprzyjać ma m.in. uwolnienie spod obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf na paliwa gazowe w zakresie ich sprzedaży do przedsiębiorstw energetycznych, nabywających je w ramach obrotu paliwami gazowymi.

Zgodnie z przepisami prawa, na które powołuje się Prezes URE w komunikacie z dnia 19 lutego 2013 r. i w informacji z dnia 30 października 2012 r., rynek gazu ziemnego organizowany przez giełdę towarową oraz rynek organizowany przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, a także segment hurtowego obrotu gazem ziemnym spełnia warunki rynku konkurencyjnego. W przypadku zawierania transakcji sprzedaży paliw gazowych na giełdzie towarowej otrzymanie decyzji Prezesa URE w sprawie zwolnienia z taryf nie jest konieczne, gdyż rynek ten jest konkurencyjny z mocy prawa. Jednak decyzje potwierdzające ten fakt są wydawane dla podmiotów, które o nie wystąpią.

Składane do Prezesa URE wnioski rozpatruje na bieżąco Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich, który z ramienia regulatora, realizuje m.in. działania zapewniające rozwój konkurencji na rynkach hurtowych energii elektrycznej i gazu ziemnego, głównie poprzez zatwierdzanie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci, programów zgodności, rozstrzyganie sporów o dostęp do sieci, monitorowanie rynku oraz proponowanie zmian prawnych w ramach prac legislacyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki.

Data publikacji : 23.04.2013
Data modyfikacji : 29.04.2013

Opcje strony

do góry