Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5284,Pierwszy-przetarg-na-wybor-przedsiewziec-za-ktore-mozna-uzyskac-swiadectwa-efekt.html
18.07.2024, 10:08

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwszy przetarg na wybór przedsięwzięć, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej. Etapy prac prowadzonych w URE

Przesądzenie kwestii o charakterze precedensowym to jedno z najważniejszych zadań, które stoi obecnie przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w związku z prowadzonym w URE - po raz pierwszy - przetargiem na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Mimo, że rozstrzyganie tych kwestii może wpływać na wydłużenie procedury przetargowej, jest ono szczególnie istotne dla prowadzonych aktualnie i w przyszłości prac w zakresie wyboru przedsięwzięć, za które można uzyskać tzw. „białe certyfikaty”.

Realizując działania w zakresie rozstrzygnięcia I przetargu, powołana przez Prezesa URE komisja dokonuje obecnie weryfikacji złożonych do Urzędu ofert, w szczególności pod kątem spełniania wymogów, określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Sprawdzeniu podlega m.in. prawidłowość wypełnienia deklaracji przetargowej oraz karty audytu efektywności energetycznej. Równie istotne jest potwierdzenie przez komisję, czy przedsięwzięcie zgłoszone do przetargu, spełnia warunki, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej.

***

Do 30 stycznia br. podmioty zainteresowane udziałem w przetargu dotyczącym przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, ogłoszonym przez regulatora - Prezesa URE 31 grudnia 2012 r., składały do URE wymagane dokumenty ofertowe.

Przyjęta dla systemu białych certyfikatów formuła przetargowa ma na celu stymulowanie zachowań energooszczędnych w drodze wyboru projektów przewidujących rozwiązania najbardziej efektywne, tj. takie, które pozwalają uzyskać największą oszczędność energii przy najniższym poziomie wsparcia bezpośredniego.
 

Data publikacji : 14.05.2013
Data modyfikacji : 16.05.2013

Opcje strony