Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Cykliczny monitoring Prezesa URE. Kolejne informacje dotyczące hurtowego obrotu gazem ziemnym

Jak wynika z wynika z Informacji o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle za styczeń - maj 2013 r., przygotowanej w ramach monitoringu hurtowego rynku gazu ziemnego, na koniec maja br. ok. 30 ze 112 koncesjonowanych przedsiębiorstw energetycznych aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym. To wynik zbliżony do tego, jaki został odnotowany w poprzednim monitorowanym przez regulatora miesiącu.

W porównaniu do kwietnia, w maju 2013 r. obrót gazem wysokometanowym nieco spadł, wynosząc w punkcie wirtualnym OTC - 30,5 GWh, a na giełdzie towarowej - 94 GWh.

Z kolei średnie ciepło spalania gazu wysokometanowego w systemie przesyłowym wyniosło 11,17 kWh/m3.

Monitoring wskazuje także, że od początku stycznia do końca maja br. w wyniku realizacji kontraktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii SA dostarczono 337 112 MWh gazu ziemnego po średniej cenie 117,48 zł/MWh. W tym okresie zostały zawarte kontrakty na wolumen 151 831 MWh na rynku spot i 230 521 MWh na rynku terminowym. Ponadto, w maju średni wolumen ofert zakupu gazu na w/w rynkach nie przekraczał średniego wolumenu ofert sprzedaży.

Szczegółowe wyniki cyklicznego monitoringu Prezesa URE znajdują się w Informacji o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle za styczeń - maj 2013 r.

Informacjazawiera również m.in.: zestawienie prezentujące bilans przepływów handlowych gazu w sieci przesyłowej w maju 2013 r., dane dotyczące miesięcznych zdolności przesyłowych na połączeniach transgranicznych oraz harmonogram udostępniania wolnych przepustowości na tych połączeniach.

Cykliczne monitorowanie rynku gazu ziemnego to jedno z kluczowych działań prowadzonych Prezesa URE na rzecz liberalizacji rynku gazu i stopniowego uwalniania przedsiębiorstw energetycznych spod obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia.

Prezentowane wyniki zostały przygotowane na podstawie informacji dotyczących sytuacji na rynku hurtowym, w tym m.in. danych na temat bilansu gazu, wolumenów i cen w obrocie, przedłożonych Prezesowi URE przez koncesjonowane przedsiębiorstwa energetyczne.

Data publikacji : 03.07.2013
Data modyfikacji : 03.07.2013

Opcje strony

do góry