Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne za II kwartał 2013 r.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 18/2013

W dniu 12 lipca 2013 r. Prezes URE ogłosił średnią kwartalną cenę energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne za II kwartał 2013 r.

Średnia cena wyniosła 194,77 zł/MWh.

Data publikacji : 12.07.2013
Data modyfikacji : 12.07.2013

Opcje strony

do góry