Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5385,Monitoring-hurtowego-rynku-gazu-ziemnego-Prezesa-URE-wyniki-za-I-polrocze-2013-r.html
24.04.2024, 15:36

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Monitoring hurtowego rynku gazu ziemnego Prezesa URE - wyniki za I półrocze 2013 r.

W czerwcu br. obrót gazem wysokometanowym w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 49,1 GWh, tj. o prawie 2/3 więcej niż w maju 2013 r. - wynika z Informacji o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle za styczeń - czerwiec 2013 r.

Dane z monitoringu Prezesa URE wskazują, że w czerwcu 2013 r. obrót gazem wysokometanowym na giełdzie towarowej osiągnął poziom 73,2 GWh, a aktywny udział w obrocie paliwami gazowymi w II kwartale 2013 r. brało 35 z 114 koncesjonowanych przedsiębiorstw energetycznych.

Ponadto, według Informacji o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle ,w pierwszym półroczu za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii dostarczono 410 336 MWh gazu ziemnego po średniej cenie 117,31 zł/MWh. W tym czasie na rynku spot zawarto kontrakty na wolumen 179 455 MWh i 277 393 MWh na rynku terminowym. Przeciętne ceny gazu ziemnego w czerwcu wynosiły odpowiednio: 116,53 zł/MW na rynku spot; 116,57 zł/MW na rynku terminowym. Z monitoringu hurtowego rynku gazu ziemnego za styczeń - czerwiec 2013 r. wynika, że znacząca część obrotu odbywa się nadal w fizycznych punktach sieci i dotyczy dostaw do spółek, które posiadają własne sieci dystrybucyjne.

Niniejsza Informacja zawiera również dane o zdolnościach przesyłowych na połączeniach transgranicznych oraz harmonogram udostępniania wolnych przepustowości na połączeniach tego typu. Zawiera ponadto zestawienie niezarezerwowanej zdolności przesyłowej systemu należącego do OSP na kolejne 18 miesięcy.

Monitorowanie hurtowego rynku gazu ziemnego to jedno z kluczowych działań Prezesa URE  na rzecz liberalizacji rynku gazu i stopniowego uwalniania przedsiębiorstw energetycznych spod obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia.

Prezentowane wyniki zostały przygotowane na podstawie informacji dotyczących sytuacji na rynku hurtowym, w tym m.in. danych na temat bilansu gazu, wolumenów i cen w obrocie, przedłożonych Prezesowi URE przez koncesjonowane przedsiębiorstwa energetyczne.

Data publikacji : 02.08.2013

Opcje strony