Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejny pomiar zmian sprzedawcy energii elektrycznej

Liczba odbiorców TPA z grup taryfowych A, B, C (odbiorcy przemysłowi) i G (gospodarstwa domowe) rośnie - wynika z cyklicznego monitoringu zmian sprzedawcy energii elektrycznej, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Od końca grudnia 2012 r. do końca kwietnia br. liczba odbiorców TPA zwiększyła się o 15 442 (23,6%) w grupach taryfowych A, B, C oraz o 20 928 (27,4%) wśród gospodarstw domowych.

Dane przedstawione przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych wskazują, że na koniec kwietnia 2013 r. przeprowadzono 80 769 zmian sprzedawcy energii elektrycznej w grupie odbiorców przemysłowych i 97 398 - w grupie taryfowej G.

W porównaniu do marca 2013 r., kiedy to w grupach taryfowych A, B, C odnotowano 3 170 zmian sprzedawcy, w kwietniu br. liczba ta wyniosła 3 556. Przeciwnie zaś było w przypadku gospodarstw domowych. Podczas gdy w marcu 2013 r. w grupie taryfowej G dokonano 3 847 zmian sprzedawcy energii elektrycznej, w kwietniu br. zarejestrowano ich już nieco mniej, tj. dokładnie 2 207.

Ponadto, w kwietniu 2013 r. wśród operatorów systemu dystrybucyjnego największą liczbę odbiorców TPA odnotowała spółka TAURON Dystrybucja SA (53 550). Na kolejnych pozycjach uplasowały się: PGE Dystrybucja SA (41 004) i ENERGA - Operator SA (40 415). Natomiast w okresie od stycznia do kwietnia 2013 r. najwięcej energii odbiorcom TPA dostarczyły kolejno: TAURON Dystrybucja SA (7 882 834 MWh), PGE Dystrybucja SA (2 801 830 MWh) oraz ENEA Operator Sp. z o.o. (2 002 855 MWh). W tym okresie siedemnastu operatorów systemu dystrybucyjnego dostarczyło odbiorcom TPA w sumie 15 428 851 MWh energii elektrycznej.

Lp. Operator systemu dystrybucyjnego Liczba odbiorców TPA Energia dostarczona odbiorcom TPA [MWh]
    XII 2012 IV 2013 I-XII 2012 I-IV 2013
1. PGE Dystrybucja S.A. 35792 41004 8 464 902 2 801 830
2. ENERGA-Operator SA 37027 40415 4 590 218 1 724 124
3. TAURON Dystrybucja S.A. 35 896 53550 22 463 340 7 882 834
4. ENEA Operator Sp. z o.o. 22497 30019 5 448 374 2 002 855
5. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 10247 12813 2 150 855 809 698
6. PKP Energetyka S.A. 175 230 85 061 37 661
7. Polenergia Dystrybucja Sp.z o.o. 120 108 76 123 13 813
8. Orlen S.A. 1 1 14 282 6 860
9. Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV S.A. 34 55 18 224 12 287
10. Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. 1 2 1 490 6 607
11. Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. 3 4 207 898 94 871
12. ZAK S.A. 3 3 30 961 16 512
13. ZEC w Końskich 1 2 7 760 12 103
14. Energetyka WISŁOSAN Sp. z o. o. 0 14 0 6 518
15. Energomedia Sp. z o. o. 0 3 0 144
16. ENERGIT Sp. z o. o. 0 5 0 76
17. Power 21 Sp. z o. o. 0 2 0 58
Razem* 141 797 178 230 43 559 489 15 428 851

* uwzględniono liczbę odbiorców TPA, posiadających jednocześnie umowy sprzedaży w grupie taryfowej G oraz w innych grupach taryfowych, a także liczbę odbiorców innych grup taryfowych niż ABC i G, np. R

Rozkład liczby odbiorców TPA w grupie taryfowej G, w odniesieniu do poszczególnych obszarów dystrybucji - operatorów, według stanu na koniec kwietnia 2013 r., przedstawiał się następująco:

  Operator systemu dystrybucyjnego Liczba odbiorców korzystających z prawa wyboru sprzedawcy za miesiąc kwiecień 2013 r. (grupa taryfowa G)
1. PGE Dystrybucja S.A. 23744
2. ENERGA-Operator SA 22850
3. Tauron Dystrybucja S.A. 26798
4. ENEA Operator Sp. z o.o. 14419
5. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 9577
6. PKP Energetyka S.A. 6
7. Polenergia Dystrybucja Sp.z o.o. 4
8. Orlen S.A. 0
9. Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV S.A. 0
10. Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. 0
11. Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. 0
12. ZAK S.A. 0
13. ZEC w Końskie  0
14 Energetyka WISŁOSAN Sp. z o. o. 0
15. Energomedia Sp. z o. o. 0
16. ENERGIT Sp. z o. o. 0
17. Power 21 Sp. z o. o. 0
Razem: 97398

Przypominamy: Jeśli umowa zostaje zawarta poza lokalem przedsiębiorcy (zazwyczaj umowy sprzedaży energii elektrycznej zawierane są w domach odbiorców, a przedsiębiorstwo reprezentowane jest przez akwizytora) i jej zapisy po wnikliwej lekturze nie odpowiadają odbiorcy - może ulec rozwiązaniu w ciągu 10 dni. W tym celu informację o odstąpieniu od zawartej umowy należy wysłać pocztą, koniecznie za potwierdzeniem odbioru. Odstąpienia można dokonać także osobiście, w siedzibie przedsiębiorstwa.

W przypadku wątpliwości lub pytań, zachęcamy do rozmowy z przedstawicielami Punktu Informacyjnego dla Odbiorców Paliw i Energii w URE - nr telefonu: 48 22 244 26 36; lub z miejskim bądź powiatowym Rzecznikiem Konsumentów. Lista adresowa Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów jest dostępna m.in. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

***

Przedstawione dane mają charakter szacunkowy i mogą podlegać weryfikacji przez OSD.

Data publikacji : 08.08.2013

Opcje strony

do góry