Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Monitoring zmian sprzedawcy energii elektrycznej prowadzony przez Prezesa URE za okres XII 2007 do V 2013

Liczba odbiorców korzystających z TPA rośnie zarówno w grupach taryfowych A, B, C jak również w G.

Na koniec maja 2013 r. liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C wyniosła 82303, a więc zwiększyła się od końca XII 2012 r. o 16 976, co stanowi wzrost o 26%.

Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec maja 2013 r. (grupa taryfowa G), wyniosła 99338, a więc w analogicznym okresie zwiększyła się o 22868, wzrosła o 29,9%.

(na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi)

Poniżej zaprezentowano wzrost liczby odbiorców TPA w obu grupach od grudnia 2007 r.

Liczba odbiorców TPA podzielona wg poszczególnych OSD, wraz z ilością dostarczonej im energii

Lp. Operator systemu dystrybucyjnego Liczba odbiorców TPA* Energia dostarczona odbiorcom TPA [MWh]
    XII 2012 V 2013 I-XII 2012 I-V 2013
1. PGE Dystrybucja S.A. 35792 41684 8 464 902 3 521 869
2. ENERGA-Operator SA 37027 40775 4 590 218 2 224 111
3. TAURON Dystrybucja S.A. 35 896 54816 22 463 340 7 905 432
4. ENEA Operator Sp. z o.o. 22497 30588 5 448 374 2 499 465
5. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 10247 13318 2 150 855 1 009 999
6. PKP Energetyka S.A. 175 237 85 061 47 144
7. Polenergia Dystrybucja Sp.z o.o. 120 117 76 123 17 917
8. Orlen S.A. 1 1 14 282 8 585
9. Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV S.A. 34 57 18 224 16 121
10. Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. 1 2 1 490 8 473
11. Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. 3 4 207 898 116 470
12. ZAK S.A. 3 3 30 961 21 618
13. ZEC w Końskich 1 2 7 760 15 419
14. Energetyka WISŁOSAN Sp. z o. o. 0 14 0 7 753
15. Energomedia Sp. z o. o. 0 3 0 170
16. ENERGIT Sp. z o. o. 0 9 0 161
17. Power 21 Sp. z o. o. 0 2 0 89
18. Elektrownia Chorzów S.A. 0 1 0 447
Razem: 141 797 181 633 43 559 489 17 421 242

*uwzględniono liczbę odbiorców TPA, posiadających jednocześnie umowy sprzedaży w grupie taryfowej G oraz w innych grupach taryfowych, a także liczbę odbiorców innych grup taryfowych niż ABC i G, np. R

W sumie w okresie styczeń - maj 2013 operatorzy dostarczyli 17 421 242 MWh do 181 633 odbiorców TPA. Największy wzrost liczby odbiorców TPA między grudniem 2012, a majem 2013 zanotował TAURON Dystrybucja SA - 18 920 odbiorców.

Liczba odbiorców TPA w grupie taryfowej G, w odniesieniu do poszczególnych obszarów dystrybucji - operatorów, według stanu na koniec maja 2013 r.

  Operator systemu dystrybucyjnego Liczba odbiorców korzystających z prawa wyboru
sprzedawcy za miesiąc maj 2013 r. (grupa taryfowa G)
1. PGE Dystrybucja S.A. 24113
2. ENERGA-Operator SA 23021
3. Tauron Dystrybucja S.A. 27390
4. ENEA Operator Sp. z o.o. 14814
5. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 9988
6. PKP Energetyka S.A. 6
7. Polenergia Dystrybucja Sp.z o.o. 4
8. Orlen S.A. 0
9. Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV S.A. 0
10. Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. 0
11. Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. 0
12. ZAK S.A. 0
13. ZEC w Końskie  0
14 Energetyka WISŁOSAN Sp. z o. o. 0
15. Energomedia Sp. z o. o. 0
16. ENERGIT Sp. z o. o. 0
17. Power 21 Sp. z o. o. 2
18. Elektrownia Chorzów S.A. 0
Razem:   99338

Informacje dotyczące liczby zmian sprzedawcy w I-V 2013 r.

Liczba zmian sprzedawcy przez odbiorców z grupy taryfowej A,B,C w kwietniu 2013 r. wyniosła 3556, natomiast w maju 2013 r. wyniosła 1534. Wśród gospodarstw domowych (w grupie taryfowej G) w kwietniu 2013 r. odnotowano 2207 zmian sprzedawcy, a w maju 2013 r. zmiany dokonano 1940 razy.

(na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi)

***

Przedstawione dane mają charakter szacunkowy i mogą podlegać weryfikacji przez OSD.

Data publikacji : 10.09.2013

Opcje strony

do góry