Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Jesienne wydanie Biuletynu URE

Raport z działalności gospodarczej i realizacji przez operatorów systemu elektroenergetycznego planów rozwoju uwzględniających zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną to opracowanie przygotowywane co 2 lata przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, z którym będzie można się zapoznać w najnowszym wydaniu Biuletynu URE.

Trzecie już w tym roku wydanie Biuletynu zawiera ponadto artykuł na temat wpływu ostatnio wprowadzonych do otoczenia prawnego zmian na ocenę przedkładanych regulatorowi do zatwierdzenia wniosków taryfowych dla ciepła. Niemniej interesujący jest także materiał opisujący możliwości polubownego załatwiania spraw spornych z zakresu energetyki przez stałe, polubowne sądy konsumenckie przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.

Zapraszamy do lektury.

Data publikacji : 30.09.2013

Opcje strony

do góry