Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Już ponad 100 tysięcy odbiorców z gospodarstw domowych zmieniło sprzedawcę energii elektrycznej

Według monitoringu Prezesa URE, do końca czerwca 2013r., 101 731 odbiorców z gospodarstw domowych (grupa taryfowa G) dokonało zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.

Odbiorcy TPA w grupie taryfowej G  (odbiorcy z gospodarstw domowych)

Na koniec czerwca 2013 r. liczba odbiorców TPA (Third Part Acces) w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G) wyniosła 101 731, a więc zwiększyła się o 25 261 ( 33%) od końca grudnia ubiegłego roku.

Odbiorcy TPA w grupach taryfowych A, B, C

Według stanu na koniec czerwca 2013 r. liczba odbiorców TPA z grup taryfowych A, B, C wyniosła 83 625, co oznacza wzrost o 18 298 (28%) od końca grudnia 2012 r.

Informacje dotycząca liczby zmian sprzedawcy w I-VI 2013 r.

Liczba zmian sprzedawcy przez odbiorców z grupy taryfowej A, B, C w maju 2013 r. wyniosła 1534, a w czerwcu -1322. Natomiast w grupie taryfowej G w maju br. przeprowadzono 1940 zmian sprzedawcy, w kolejnym miesiącu odnotowano ich już ponad 2 tysiące (2393).

Lp. Operator systemu dystrybucyjnego Liczba odbiorców TPA* Energia dostarczona odbiorcom TPA [MWh]
    XII 2012 VI 2013 I-XII 2012 I-VI 2013
1. PGE Dystrybucja S.A. 35792 42334 8 464 902 4 283 152
2. ENERGA-Operator SA 37027 41119 4 590 218 2 668 557
3. TAURON Dystrybucja S.A. 35896 56378 22 463 340 9 890 553
4. ENEA Operator Sp. z o.o. 22497 31034 5 448 374 3 015 639
5. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 10247 14001 2 150 855 1 212 980
6. PKP Energetyka S.A. 175 245 85 061 57 182
7. Polenergia Dystrybucja Sp.z o.o. 120 119 76 123 22 427
8. PKN Orlen S.A. 1 1 14 282 10 907
9. Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV S.A. 34 60 18 224 20 307
10. Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. 1 2 1 490 10 258
11. Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. 3 4 207 898 138 000
12. ZAK S.A. 3 3 30 961 26 653
13. ZEC w Końskich 1 2 7 760 18 396
14. Energetyka WISŁOSAN Sp. z o. o. 0 15 0 9 085
15. Energomedia Sp. z o. o. 0 3 0 194
16. ENERGIT Sp. z o. o. 0 10 0 291
17. Power 21 Sp. z o. o. 0 2 0 121
18. Elektrownia Chorzów S.A. 0 1 0 912
19. Synthos Dwory 7 Sp. z o. o. 0 1 0 22
Razem: 141 797 185 334 43 559 489 21 385 635

*uwzględniono liczbę odbiorców TPA, posiadających jednocześnie umowy sprzedaży w grupie taryfowej G oraz w innych grupach taryfowych, a także liczbę odbiorców innych grup taryfowych niż ABC i G, np. R

Liczba odbiorców TPA w grupie taryfowej G, w odniesieniu do poszczególnych obszarów dystrybucji - operatorów, według stanu na koniec czerwca 2013 r.:

  Operator systemu dystrybucyjnego Liczba odbiorców korzystających
z prawa wyboru sprzedawcy stan
na koniec czerwca 2013 r. (grupa taryfowa G)
1. PGE Dystrybucja S.A. 24492
2. ENERGA-Operator SA 23228
3. Tauron Dystrybucja S.A. 28393
4. ENEA Operator Sp. z o.o. 15026
5. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 10578
6. PKP Energetyka S.A. 7
7. Polenergia Dystrybucja Sp.z o.o. 5
8. PKN Orlen S.A. 0
9. Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV S.A. 0
10. Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. 0
11. Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. 0
12. ZAK S.A. 0
13. ZEC w Końskie  0
14 Energetyka WISŁOSAN Sp. z o. o. 0
15. Energomedia Sp. z o. o. 0
16. ENERGIT Sp. z o. o. 0
17. Power 21 Sp. z o. o. 2
18. Elektrownia Chorzów S.A. 0
19. Synthos Dwory 7 Sp. z o. o. 0
Razem:   101731

Zestawienie opracowano na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dotyczących informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę.

Data publikacji : 04.10.2013

Opcje strony

do góry