Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5473,Srednia-kwartalna-cena-energii-elektrycznej-sprzedanej-na-zasadach-innych-niz-wy.html
2020-05-28, 10:56

Strona znajduje się w archiwum.

Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji energetyki Nr 29/2013

W dniu 14 października Prezes URE, działając na podstawie przepisów ustawy - Prawo energetyczne, ogłosił średnią cenę energii elektrycznej sprzedawanej na zasadach innych niż określone w art. 49a ust. 1 i 2 tej ustawy za III kwartał 2013 r.

Średnia cena za ten okres wyniosła 196,35  zł/MWh.

Data publikacji : 14.10.2013

Opcje strony