Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Monitoring zmiany sprzedawcy energii - dane do lipca 2013 r.

W lipcu br. dokonano 2399 zmian sprzedawcy energii elektrycznej w grupie taryfowej G, tj. gospodarstwach domowych.

Prezes URE kolejny miesiąc prowadzi monitoring zmian sprzedawcy energii elektrycznej i publikuje dane na stronie Urzędu.

Informacje dotycząca liczby zmian sprzedawcy w I-VII 2013 r.

(na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi)

Liczba zmian sprzedawcy przez odbiorców z grup taryfowych A, B, C w czerwcu 2013 r. wyniosła 1322, natomiast w lipcu br. było to 1860 zmian. W grupie taryfowej G, czyli wśród odbiorców w gospodarstwach domowych, w czerwcu br. przeprowadzono 2393 zmian sprzedawcy, w kolejnym miesiącu liczba ta wyniosła 2399.

Zmiany sprzedawcy energii elektrycznej stan na koniec lipca 2013 r.

Informacje dotyczące zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres XII 2007 r. do VII 2013 r.

(na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi)

Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A, B, C wg stanu na koniec lipca 2013 r. wyniosła 85 485, a więc zwiększyła się od końca grudnia 2012 r. o 20 158, jest to wzrost o 30,9%.

Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec lipca 2013 r. (grupa taryfowa G), wyniosła 104 130, czyli zwiększyła się od końca grudnia 2012 r. o 27 660, co stanowi wzrost o 36,2%.

Lp. Operator systemu dystrybucyjnego Liczba odbiorców TPA* Energia dostarczona odbiorcom TPA [MWh]
    XII 2012 VII 2013 I-XII 2012 I-VII 2013
1. PGE Dystrybucja S.A. 35792 43323 8 464 902 5 379 079
2. ENERGA-Operator SA 37027 41537 4 590 218 3 193 266
3. TAURON Dystrybucja S.A. 35896 57962 22 463 340 9 910 468
4. ENEA Operator Sp. z o.o. 22497 31614 5 448 374 3 544 785
5. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 10247 14615 2 150 855 1 418 613
6. PKP Energetyka S.A. 175 250 85 061 67 806
7. Polenergia Dystrybucja Sp.z o.o. 120 143** 76 123 27 496
8. Orlen S.A. 1 1 14 282 13 425
9. Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV S.A. 34 60*** 18 224 24 757
10. Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. 1 2 1 490 12 058
11. Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. 3 4 207 898 138 000
12. ZAK S.A. 3 3 30 961 32 235
13. ZEC w Końskich 1 2 7 760 21 643
14. Energetyka WISŁOSAN Sp. z o. o. 0 15 0 10 465
15. Energomedia Sp. z o. o. 0 3 0 222
16. ENERGIT Sp. z o. o. 0 10 0 423
17. Power 21 Sp. z o. o. 0 20 0 262
18. Elektrownia Chorzów S.A. 0 1 0 1 371
19. Synthos Dwory 7 Sp. z o. o. 0 1 0 47
Razem: 141 797 189 566 43 559 489 23 796 420

*uwzględniono liczbę odbiorców TPA, posiadających jednocześnie umowy sprzedaży w grupie taryfowej G oraz w innych grupach taryfowych, a także liczbę odbiorców innych grup taryfowych niż ABC i G, np. R

** dane po korekcie przysłane przez POLENERGIĘ Dystrybucja Sp. z o. o.

*** dane po korekcie przysłane przez Przedsiębiorstwo Energetyczne „ESV” S.A. 

Liczba odbiorców TPA w grupie taryfowej G, w odniesieniu do poszczególnych obszarów dystrybucji - operatorów, według stanu na koniec lipca 2013 r.

  Operator systemu dystrybucyjnego Liczba odbiorców korzystających z prawa wyboru
sprzedawcy za miesiąc lipiec 2013 r. (grupa taryfowa G)
1. PGE Dystrybucja S.A. 24867
2. ENERGA-Operator SA 23500
3. Tauron Dystrybucja S.A. 29154
4. ENEA Operator Sp. z o.o. 15547
5. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 11030
6. PKP Energetyka S.A. 7
7. Polenergia Dystrybucja Sp.z o.o. 5
8. Orlen S.A. 0
9. Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV S.A. 0
10. Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. 0
11. Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. 0
12. ZAK S.A. 0
13. ZEC w Końskie  0
14 Energetyka WISŁOSAN Sp. z o. o. 0
15. Energomedia Sp. z o. o. 0
16. ENERGIT Sp. z o. o. 0
17. Power 21 Sp. z o. o. 20
18. Elektrownia Chorzów S.A. 0
19. Synthos Dwory 7 Sp. z o. o. 0
Razem:   104130
Data publikacji : 28.10.2013
Data modyfikacji : 29.10.2013

Opcje strony

do góry