Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5516,Konsument-na-rynku-energii-elektrycznej-Warsztaty-z-udzialem-przedstawicieli-odd.html
25.05.2024, 00:46

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Konsument na rynku energii elektrycznej”. Warsztaty z udziałem przedstawicieli oddziału terenowego URE w Łodzi

O procedurze zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i nieuzasadnionym wstrzymaniu dostaw energii opowiadali pracownicy Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Łodzi podczas warsztatów „Konsument na rynku energii elektrycznej”. Merytoryczne wsparcie debaty poświęconej pozycji odbiorcy na tym rynku jest jednym z licznych działań podejmowanych przez przedstawicieli Urzędu w ramach realizowania strategii informacyjnej Prezesa URE.

W wydarzeniu organizowanym przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, oprócz pracowników Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Łodzi, udział wzięli także Rzecznicy konsumentów i przedstawiciele PGE Polskiej  Grupy Energetycznej SA.

Wśród wiodących tematów rozmów prowadzonych podczas warsztatów znalazły się zagadnienia dotyczące m.in. problematyki liczników przedpłatowych, zasad ich stosowania oraz minimalizowania zjawiska powstawania zaległości w regulowaniu należności za dostarczone paliwa lub energię. Ponadto, omówione zostały niektóre regulacje wprowadzone ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, zwaną małym trójpakiem energetycznym.

W podsumowaniu swoich wystąpień przedstawiciele Prezesa URE wskazali na potrzebę dążenia do praktycznego rozwiązywania problemów odbiorców na rynku paliw i energii poprzez m.in. podejmowanie działań edukacyjnych wśród konsumentów, które pozwolą na wzmocnienie pozycji odbiorców na rynku energii.

Data publikacji : 12.11.2013

Opcje strony