Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejni odbiorcy energii elektrycznej dołączyli do grupy korzystających z prawa wyboru sprzedawcy

Jak wynika z monitoringu Prezesa URE, wzrosła liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej. We wrześniu br. zmiany sprzedawcy dokonało 5 840 gospodarstw domowych (grupa taryfowa G), podczas gdy w sierpniu liczba ta wynosiła 4 412. Natomiast wśród odbiorców z grupy taryfowej A, B, C (odbiorcy przemysłowi) liczba zmian sprzedawcy odnotowana w sierpniu 2013 r. wynosiła 1500, natomiast we wrześniu br. dokonano takich zmian 1813.

Liczbę odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii w podziale na grupy odbiorców prezentuje poniższy wykres:

(na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi)

Przypominamy: Jeśli umowa zostaje zawarta poza lokalem przedsiębiorcy (zazwyczaj umowy sprzedaży energii elektrycznej zawierane są w domach odbiorców, a przedsiębiorstwo reprezentowane jest przez akwizytora) i jej zapisy po wnikliwej lekturze nie odpowiadają odbiorcy - może ulec rozwiązaniu w ciągu 10 dni. W tym celu informację o odstąpieniu od zawartej umowy należy wysłać pocztą, koniecznie za potwierdzeniem odbioru. Odstąpienia można dokonać także osobiście, w siedzibie przedsiębiorstwa.

 

Szczegóły dotyczące liczby zmian sprzedawcy energii znajdują się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres XII 2007 r. do IX 2013 r.

Data publikacji : 27.11.2013

Opcje strony

do góry