Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5549,Monitoring-Prezesa-URE-informacje-dotyczace-hurtowego-rynku-gazu-ziemnego-w-mies.html
19.04.2024, 17:25

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Monitoring Prezesa URE: informacje dotyczące hurtowego rynku gazu ziemnego w miesiącach styczeń - październik 2013 r.

Jak z wynika z danych o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle za styczeń - październik 2013 r., przygotowanych w ramach monitoringu hurtowego rynku gazu ziemnego, na koniec października br. 125 podmiotów posiadało koncesję na obrót paliwami gazowymi, jednak tylko 32 przedsiębiorstwa aktywnie uczestniczyły w obrocie gazem ziemnym.

W październiku 2013 r. wolumen transakcji zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 64,1 GWh, natomiast na giełdzie towarowej - 112,6 GWh. W tym samym czasie średnie ciepło spalania gazu wysokometanowego w systemie przesyłowym wyniosło 11,14 kWh/m3.

Dane z monitoringu Prezesa URE wskazują także, że w miesiącach styczeń - październik 2013 r. w wyniku realizacji kontraktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii dostarczono 716 274 MWh gazu ziemnego po średniej cenie 116,80 zł/MWh. W tym okresie kontrakty zawarte zostały na wolumen 294 092 MWh na rynku spot i 533 590 MWh na rynku terminowym. Ponadto znacząca część obrotu hurtowego odbywa się nadal w fizycznych punktach sieci i dotyczy dostaw do spółek, które posiadają własne sieci dystrybucyjne.

Cykliczny monitoring rynku gazu został wdrożony przez Prezesa URE w związku ze stopniową liberalizacją tego rynku i deregulacją taryf. Odejście od regulacji cen wymaga udostępniania informacji o sytuacji cenowej na tym rynku. Istnienie płynnego hurtowego rynku gazu jest jednym z warunków deregulacji cen w obrocie detalicznym.

 

Szczegółowe dane cyklicznego monitoringu Prezesa URE przedstawia Informacja o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle za styczeń - październik 2013 r. Prezentowane wyniki zostały przygotowane na podstawie informacji dotyczących sytuacji na rynku hurtowym, w tym m.in. danych na temat bilansu gazu, wolumenów i cen w obrocie, przedłożonych Prezesowi URE przez koncesjonowane przedsiębiorstwa energetyczne.

Data publikacji : 03.12.2013

Opcje strony