Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Efektywność energetyczna - porady dotyczące przetargów

Wykorzystując doświadczenia zebrane w ramach pierwszego przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej Prezes URE dąży do zminimalizowania ryzyka odrzucenia ofert przetargowych składanych w kolejnych przetargach na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. W związku z tym regulator przygotował i publikuje Zestawienie potencjalnych przesłanek odrzucenia oferty.

Data publikacji : 11.12.2013
Data modyfikacji : 11.12.2013

Opcje strony

do góry