Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Brak obowiązku posiadania certyfikatu instalatora mikroinstalacji przez osobę dokonującą przyłączenia mikroinstalacji do sieci

Informacja nr 40/2013

W związku z pytaniami dotyczącymi stosowania postanowień art. 20h ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) Wiceprezes URE informuje, że brak jest wymogu posiadania certyfikatu przez osoby zajmujące się przyłączaniem mikroinstalacji lub małych instalacji odnawialnych źródeł energii do sieci. Tym samym przedsiębiorstwa energetyczne, które uzależniają przyłączenie mikroinstalacji od posiadania certyfikatu w sytuacji gdy system certyfikacji jest systemem dobrowolnym, działają bez podstawy prawnej, dopuszczają się naruszenia przepisu art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy, odmawiając z nieuzasadnionych powodów zawarcia umowy, o której mowa w art. 7 ust. 1.

Więcej szczegółów:  Informacja nr 40  z dnia 11 grudnia 2013 r.

Data publikacji : 12.12.2013
Data modyfikacji : 13.12.2013

Opcje strony

do góry