Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Niższe rachunki za energię w 2014 roku

Prezes URE zatwierdził taryfy dystrybutorom energii oraz tzw. sprzedawcom z urzędu, którzy sprzedają energię odbiorcom w gospodarstwach domowych. Nowe taryfy, które wejdą w życie z początkiem stycznia, oznaczają średni spadek płatności o 2,5 % na rachunkach odbiorców grup taryfowych G.

17 grudnia Prezes URE zatwierdził taryfy na sprzedaż energii przedsiębiorstwom Enea SA, Energa - Obrót SA, PGE Obrót SA i Tauron Sprzedaż. Wszystkie zatwierdzone taryfy zakładają obniżenie cen energii elektrycznej dla odbiorców z grup G, tj. gospodarstw domowych od ok. 6,2 do 6,5 %. Niższe ceny energii w zatwierdzonych taryfach są wynikiem obniżenia cen zakupu energii elektrycznej na rynku hurtowym.

Regulator zatwierdził także taryfy operatorom systemów dystrybucyjnych: Energa Operator, Enea Operator, Tauron Dystrybucja, RWE Operator oraz PGE Dystrybucja. Taryfy dystrybutorów wzrosną średnio o 3,1 %, przy czym stawki opłat dystrybucyjnych dla odbiorców w gospodarstwach domowych wzrosną średnio o ok. 2,1 %. Wzrost stawek dystrybucyjnych wynika z potrzeby utrzymywania ciągłości i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej (wzrost opłaty jakościowej na rachunku) oraz wyższej niż ostatnio opłaty przejściowej, która związana jest z kosztami likwidacji kontraktów długoterminowych zawartych z wytwórcami energii elektrycznej na sprzedaż mocy i energii elektrycznej. Jednocześnie w nowych taryfach dystrybucyjnych w wyniku przeprowadzonych kalkulacji obniżono, od około 53 % do około 66% stawki opłat za przyłączenie do sieci, w zależności od operatora oraz rodzaju przyłącza (napowietrzne lub kablowe).

W efekcie zatwierdzonych taryf rachunki odbiorców w gospodarstwach domowych, którzy kupują  prąd od tzw. sprzedawców z urzędu, spadną średnio o 2,5 %.

Skutki zatwierdzonych taryf dla poszczególnych grup odbiorców przestawia poniższa tabela:

OSD Zmiana taryfy w dystrybucji ogółem Zmiana taryfy w dystrybucji dla odbiorców w grupach G Zmiana taryfy sprzedawców z urzędu dla odbiorców w grupach G Łączna zmiana rachunku dla odbiorców w grupach G
  % % % %
ENEA Operator Sp. z o.o. 0,6 -0,3 -6,5 -3,7
ENERGA Operator S.A. 5,6 3,0 -6,2 -1,7
PGE Dystrybucja S.A. 2,6 2,8 -6,2 -1,9
RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 6,6 5,5 * *
TAURON Dystrybucja S.A. 2,6 1,4 -6,2** -3,1**
RAZEM 3,1 2,1 -6,2*** -2,5***

*) RWE Polska SA nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia

**) TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia - przedstawiono skutki tylko dla odbiorców TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. (obszar krakowski i wrocławski TAURON Dystrybucja SA)

***) Średnia nie obejmuje odbiorców TAURON Dystrybucja SA (obszar gliwicki) oraz RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

Jest to druga obniżka cen energii w tym roku. Pierwsze obniżki regulator zatwierdził w czerwcu br. Nowe, niższe stawki obowiązywały od początku lipca 2013.

 

***

Taryfy na sprzedaż i dystrybucję energii wchodzą w życie 1 stycznia i będą obowiązywały do końca 2014 roku.

Decyzje zatwierdzające taryfy opublikowane zostały w Biuletynie Branżowym URE - Energia elektryczna z dnia 17 grudnia 2013 r. i są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Data publikacji : 17.12.2013
Data modyfikacji : 20.12.2013

Opcje strony

do góry