Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE w regionach - Katowice, Poznań

„Skrzydła Biznesu 2013” z udziałem przedstawicieli Oddziału Terenowego URE w Katowicach

To już kolejne spotkanie w ramach projektu „Skrzydła Biznesu 2013” z udziałem przedstawicieli Urzędu Regulacji Energetyki. W listopadzie br. do panelu dyskusyjnego „Rozwiązania energetyczne dla biznesu”  zaproszono reprezentantów Oddziału Terenowego URE w Katowicach. „Skrzydła Biznesu 2013” to czwarta edycja projektu Dziennika Gazety Prawnej, skierowanego do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Podczas panelu reprezentanci Urzędu Regulacji Energetyki omówili m.in. kwestie związane z liberalizacją rynku energii. Zaproszeni do dyskusji goście rozmawiali również o zmianach i regulacjach chroniących odbiorców, które wynikają z ostatniej nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne. W trakcie spotkania wyjaśniano ponadto zagadnienia związane ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej. Dużo uwagi poświęcono również kwestii kompetencji Prezesa URE, które określane są przepisami prawa energetycznego.

Następna debata z udziałem przedstawicieli Urzędu Regulacji Energetyki w ramach projektu „Skrzydła Biznesu 2013” planowana jest w grudniu br. w Warszawie.

Bezpieczeństwo Energetyczne

Również w listopadzie br. z udziałem przedstawicieli URE odbyło się XVI Sympozjum w Poznaniu z cyklu  „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne” pt. „Bezpieczeństwo pracy i eksploatacji sieci oraz instalacji”.

Celem spotkania było omówienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy i eksploatacji sieci oraz instalacji elektroenergetycznych. Program obejmował zarówno wystąpienia plenarne, jak i specjalistyczne sesje oraz warsztaty poświęcone problematyce bezpieczeństwa w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji sieci.

Podczas sympozjum przedstawiciele Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu omówili tematy związane z przepisami prawa dotyczącymi szeroko pojętego bezpieczeństwa energetycznego, w tym bezpieczeństwa sieci elektroenergetycznej oraz roli poszczególnych użytkowników systemu elektroenergetycznego w zapewnieniu bezpieczeństwa jego funkcjonowania. Eksperci URE podkreślili, że zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju stanowi jeden z podstawowych celów polityki energetycznej państwa.

Data publikacji : 24.12.2013
Data modyfikacji : 27.12.2013

Opcje strony

do góry