Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5671,O-mozliwosciach-realizowania-projektow-inwestycyjnych-na-V-kongresie-energetyczn.html
22.07.2024, 21:46

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

O możliwościach realizowania projektów inwestycyjnych na V kongresie energetycznym magazynu Forbes

Cena energii: rola rynku i państwa - pod takim hasłem, 27 lutego br. w Warszawie, odbyła się V edycja Forbes Energy Executive Congress. W panelu pt. Ceny energii a finansowanie rozwoju sektora energetycznego wziął udział Maciej Bando, Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Uczestnikami dyskusji moderowanej przez Kazimierza Krupę, Redaktora Naczelnego miesięcznika Forbes byli także: Mariusz Grendowicz, Prezes Zarządu Polskich Inwestycji Rozwojowych oraz Piotr Lasecki, Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zaproszeni do panelu goście odpowiadali na pytania dotyczące m.in.: wpływu prognoz cen energii na realizowanie planów inwestycyjnych oraz kosztów rozwoju krajowego systemu energetycznego, jak również analizowali możliwe źródła finansowania projektów wspomagających rozwój sektora.

Podczas dyskusji podkreślono m.in., że obecnie wykorzystywane w Polsce modele finansowania uzależnione są od polityki energetycznej państwa. Pomimo braku precyzyjnie skonstruowanego systemu gwarantującego bezpieczne pokrywanie kosztów inwestowania w rozwój energetyki, możliwe jest finansowanie bankowe pojedynczych projektów, po dokonaniu oceny ich ryzyka inwestycyjnego.

Ponadto wspomniano, że podstawą finansowania ww. projektów są realne ceny rynkowe energii elektrycznej, wynikające ze średniorocznego wzrostu popytu na energię elektryczną, który z kolei jest pochodną wzrostu gospodarczego i ceny praw emisji CO2. Co ważne, wysokość ceny tych praw stanowi jeden z kluczowych warunków pojawienia się bodźców do inwestowania w wysokosprawne moce oparte o paliwa konwencjonalne.

Poza tym, jak podkreślił Wiceprezes Bando, trwająca od lat wymiana handlowa pomiędzy Polską a innymi krajami Zachodniej Europy pozwala sądzić, że pomimo zdarzających się wszędzie „skoków”, cena energii elektrycznej jest przewidywalna i względnie porównywalna, a więc stanowi realną podstawę dla finansowania inwestycji w rozwój energetyki.

Uczestnicy spotkania jednogłośnie uznali, że niezależnie od rodzaju realizowanego projektu inwestycyjnego, głównym jego założeniem musi być przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa.

***

Forbes Energy Executive Congress to wydarzenie adresowane do przedstawicieli branży energetycznej i paliwowej.

Celem tegorocznej edycji Kongresu była wymiana doświadczeń i poglądów dotyczących następujących zagadnień: ceny energii a koszty pozyskiwania, koszty technologii, bezpieczeństwo dostaw a technologie odnawialne, rola rynku i państwa.

V Forbes Energy Executive Congress, organizowany przez Ringier Axel Springer, objął Patronatem Honorowym Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Data publikacji : 28.02.2014

Opcje strony