Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wiceprezes URE uczestnikiem konferencji na temat projektu ustawy o OZE

O możliwościach rozwoju rynku energetyki odnawialnej w kontekście nowego projektu ustawy o OZE rozmawiano podczas dyskusji panelowej w ramach konferencji Odnawialne źródła energii. Nowa ustawa - stan prawny i perspektywy dla inwestorów, zorganizowanej przez Deloitte Polska, 11 marca br. w Warszawie. Jednym z zaproszonych gości był Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki, Maciej Bando.

Zasadniczym celem spotkania było omówienie zmian w systemach wsparcia zaproponowanych w projekcie ustawy o OZE oraz stworzenie platformy dialogu dla przedstawicieli świata biznesu, rządu i administracji publicznej, zainteresowanych rozwojem energetyki odnawialnej w kraju.

Wspólnie z Wiceprezesem URE w debacie uczestniczyli: Jerzy Pietrewicz, Wiceminister, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki; Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej; Robert Guzik, Dyrektor ds. Regulacji GDF SUEZ Energia Polska SA, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie oraz Enrique Doheijo, Starszy Menedżer, Zespół Energy & Resources, Deloitte Hiszpania. Rozmowę moderował Wojciech Hann, Partner, Dział Doradztwa Finansowego, Środkowoeuropejski Zespół Energii i Zasobów Naturalnych w Deloitte.

Debatę poprzedziło wystąpienie Ministra Pietrewicza, poświęcone charakterystyce zaproponowanych w projekcie ustawy nowych rozwiązań i mechanizmów wsparcia, które warunkują tworzenie solidnych podstaw dla realizowania inwestycji w OZE. Jak podkreślił Wiceminister Gospodarki, kluczowymi kryteriami dla prowadzenia projektów w zakresie energetyki odnawialnej w kraju są przede wszystkim efektywność i bezpieczeństwo energetyczne, które stanowią jednocześnie założenia nowej ustawy.

Rozmawiając o celach przekazanego do KPRM projektu, Wiceprezes URE zaznaczył, że wśród ważnych założeń projektowanych zapisów znajdują się także: redukcja kosztów systemów wsparcia oraz rozwój gospodarczy kraju, generujący nowe miejsca pracy. Bezpieczeństwo energetyczne wynika m.in. z możliwości korzystania z rozproszonej generacji na terenie kraju czyli wykorzystywania lokalnie dostępnych źródeł energii, np. paliw alternatywnych - podkreślił Prezes Bando.

W dalszej części spotkania wielokrotnie zwracano uwagę na potrzebę stworzenia stabilnej legislacji, opartej o trwałe i przewidywalne przepisy, pozwalające inwestorom na planowanie i realizowanie konkretnych działań w zakresie OZE. Poinformowano także o dalszych etapach prac parlamentarnych nad ustawą o odnawialnych źródłach energii.

***

Konferencja Odnawialne źródła energii. Nowa ustawa - stan prawny i perspektywy dla inwestorów zorganizowana została przez firmę Deloitte Polska w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez inwestorów, dla których środowisko regulacyjne w sektorze OZE stanowi kluczowy czynnik w procesie podejmowania wiążących decyzji inwestycyjnych w perspektywie długookresowej.

Data publikacji : 11.03.2014

Opcje strony

do góry