Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5686,V-edycja-Targow-Wiedzy-Konsumenckiej-z-udzialem-URE.html
25.05.2024, 01:11

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

V edycja Targów Wiedzy Konsumenckiej z udziałem URE

Poznaj swoje prawa to hasło tegorocznej edycji Targów Wiedzy Konsumenckiej, które odbyły się 15 marca br. w Centrum Handlowym Wola Park w Warszawie. Podobnie jak w latach ubiegłych, na pytania odbiorców energii odpowiadali przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki.

Z ramienia regulatora rynku energii do dyspozycji konsumentów pozostawali eksperci z Punktu Informacyjnego dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych, Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich oraz Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła.

Największe zainteresowanie konsumentów przybyłych na stoisko URE wzbudzały kwestie dotyczące zmiany sprzedawcy energii elektrycznej oraz proponowanych warunków nowej umowy, a także rozliczeń i rachunków za energię elektryczną. Odbiorcy pytali również o to, gdzie szukać pomocy w przypadku ewentualnego sporu ze sprzedawcą.

Wiele zagadnień poruszanych podczas rozmów z przedstawicielami URE nawiązywało do tematów uwzględnionych Zbiorze Praw Konsumenta Energii Elektrycznej, który został przygotowany specjalnie dla uczestników tego wydarzenia w formie broszury i w wersji skróconej - ulotki.

Zbiór Praw Konsumenta Energii Elektrycznej to publikacja opracowana przez Prezesa URE we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z myślą o zwiększeniu świadomości odbiorców energii. Publikacja zawiera praktyczne informacje dotyczące zarówno praw odbiorców, jak również funkcjonowania rynku oraz sprzedaży i dostawy energii elektrycznej. Wśród podstawowych praw konsumentów wymienia m.in.: dostęp do sieci, zakup energii elektrycznej czy korzystanie ze standardów jakościowych. Poza tym, niniejsze kompendium przedstawia zasady rozliczeń i korygowania wystawionych faktur, rozpatrywania reklamacji czy sposoby rozstrzygania sporów. Wiele miejsca poświęca również charakterystyce działań społecznych, podejmowanych na rzecz odbiorców energii.

Ważne! Pamiętajmy, że przed zmianą sprzedawcy należy:
  • dokładnie zbadać zapisy umowy w ofercie nowego sprzedawcy - przede wszystkim ceny i warunki ich stosowania;
  • sprawdzić dostępne opcje płatności;
  • ustalić okres obowiązywania umowy i warunki wypowiedzenia (np. czy umowa jest przedłużana automatycznie, jakie są kary umowne za wcześniejsze rozwiązanie umowy);
  • sprawdzić, czy umowa nie wiąże się z koniecznością skorzystania z dodatkowych usług (np. usługa ubezpieczeniowa, usługa zdrowotna).
Szczegółowe informacje dotyczące procedury zmiany sprzedawcy znajdują się na stronie www.maszwybor.ure.gov.pl

 

Na V Targach Wiedzy Konsumenckiej, oprócz przedstawicieli Urzędu Regulacji Energetyki, swoje stoiska informacyjne wystawili reprezentanci organizacji i instytucji zajmujących się ochroną konsumentów: Europejskiego Centrum Konsumenckiego, Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie, Rzecznika Ubezpieczonych, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie.

Targi Wiedzy Konsumenckiej, organizowane przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, towarzyszą obchodom Światowego Dnia Konsumenta, który przypada 15 marca.

Data publikacji : 17.03.2014

Opcje strony