Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

II Forum Gospodarki Niskoemisyjnej z udziałem Wiceprezesa URE

O budowie niskoemisyjnej energetyki, zarówno systemowej jak i rozproszonej, rozmawiano podczas I sesji zorganizowanej w ramach II Forum Gospodarki Niskoemisyjnej, 21 marca br. w Warszawie. W pierwszym panelu dyskusyjnym pt. Energetyka niskoemisyjna = Niskoemisyjna gospodarka uczestniczył Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki, Maciej Bando.

W jaki sposób doprowadzić do powstania gospodarki niskoemisyjnej w Polsce i uzyskać zrównoważony rozwój? To jedno z zasadniczych pytań postawionych przed uczestnikami podczas uroczystego otwarcia Forum, którego dokonali:  Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki; Maciej Grabowski, Minister Środowiska oraz Jerzy Buzek, Przewodniczący Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.

Dyskusję poświęconą energetyce niskoemisyjnej poprzedziło wystąpienie profesora Krzysztofa Żmijewskiego, Sekretarza Generalnego Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, w którym zwrócił uwagę m.in. na podstawowe cele nowego, zrównoważonego modelu rynku: bezpieczeństwo energetyczne odbiorców, europejską jakość odbioru, wysoką efektywność energetyczną, niską emisyjność i minimalizację kosztów. Wokół tych, między innymi,  założeń prowadzono rozmowę na temat zasadności funkcjonowania Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej rozumianego jako polski model zrównoważonego rozwoju.

W debacie udział wzięli: Prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej; Maciej Bando, Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki, Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki; Zbigniew Kamieński, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki; Grzegorz Szymczak, Prezes Zarządu EDP Renewables Polska; Jerzy Dudzik, Dyrektor Departamentu Usług Operatorskich PSE; Konrad Borowski, Dyrektor Pionu Rynku Energii i Rozwoju, PGNiG Termika; Robert Świerzyński, Wiceprezes Zarządu ENERGA-OPERATOR; Marian Strumiłło, Wiceprezes Zarządu, Dalkia Polska; Bogdan Rogala, dyrektor Generalny Philips Lighting, Region Europy Środkowowschodniej. Dyskusje moderował Wojciecha Szeląg z redakcji Polsat Biznes.

Podczas rozmowy wiele uwagi poświęcono określeniu zasadności funkcjonowania Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej jako polskiego modelu zrównoważonego rozwoju. Ponadto, poruszono tematy dotyczące systemów wsparcia energetyki niskoemisyjnej, optymalizacji zużycia energii czy warunków bilansowania systemu elektroenergetycznego w skali lokalnej i globalnej. Zwrócono również uwagę na możliwość i potrzebę tworzenia nowych rozwiązań w zakresie modelu regulowania systemu, przy wskazaniu, że regulacja powinna wynikać z podstawowych zasad ekonomicznych. Podczas dyskusji Wiceprezes URE podkreślił, że dla rozwoju gospodarki niskoemisyjnej kluczowym kryterium jest stabilność prawa. To fundament każdej wolnorynkowej gospodarki, który powinien być nienaruszalny, jeżeli służyć ma realizacji planów biznesowych - zaznaczył Prezes Bando.

II edycja Forum Gospodarki Niskoemisyjnej, organizowanego przez Procesy Inwestycyjne, odbyła się pod Patronatem Honorowym Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

***

Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przygotowywany przy wsparciu  Społecznej Rady ds. rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, jest jednym z 8 strategicznych programów polskiego rządu.

Data publikacji : 21.03.2014

Opcje strony

do góry