Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wiceprezes URE uczestnikiem Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego w Gdańsku

Energetyka dla gospodarki - gospodarka dla energetyki to temat przewodni II edycji Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego Gdańsk 2014, który odbył się w dniach 26-27 marca br. Jednym z zaproszonych gości był Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki, Maciej Bando.

Głównym celem wydarzenia było stworzenie platformy dialogu nastawionego na zdefiniowanie barier regulacyjnych, infrastrukturalnych oraz systemowych, a także na określenie zagrożeń i szans dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki.

Podczas pierwszego dnia szczytu Wiceprezes URE uczestniczył w sesji plenarnej Polityka dla gospodarki - gospodarka dla polityki, w ramach której dyskutowano m.in. o konkurencyjności polskiej gospodarki na tle UE i w skali międzynarodowej, jak również rozmawiano o liberalizacji rynków energii elektrycznej i gazu w kontekście celów polityki energetycznej. Poza tym, wiele miejsca w debacie zajęła kwestia dotycząca możliwości dalszego rozwoju OZE w świetle nowej ustawy i systemów wsparcia.

W tym samym dniu szef URE  wziął także udział w panelu zatytułowanym Ład prawny a perspektywy inwestycji w energetyce, podczas którego wiele uwagi poświęcono wskazaniu obszarów wymagających regulacji czy perspektywy rozwoju kogeneracji w Polsce i UE.

W ramach Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego Wiceprezes URE uczestniczył także w sesji dedykowanej kwestii pomorskiego mix’u energetycznego, w czasie której rozmawiano m.in. o znaczeniu inwestycji dla rozwoju regionu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości realizowani projektów inwestycyjnych w OZE.

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny Gdańsk 2014 to wydarzenie adresowane do przedstawicieli sektora energetycznego, reprezentantów kluczowych instytucji finansowych oraz polityków i ekonomistów. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Europejskie Centrum Biznesu we współpracy i pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Gdańsk.

Data publikacji : 28.03.2014

Opcje strony

do góry